Skip to content

Välkommen till Fiskbasen.se! Vi har samlat information om mer än 280 olika fiskar i svenska vatten. Vår vision är att sprida kunskap om svenska fiskar, vattendrag och natur. Vi vill leva upp till Fiskbasen.se – Allt om svensk fisk! Förutom mängder av fiskar hittar du fiskrecept, diskussioner kring miljö och utfiskning samt samlingssidor för sportfiskare, färsk fisk och bästa fiskeställena. Välkommen till Sveriges sida om fisk!

Vitlinglyra

Ordning torskartade fiskar
Gadiformes
Långsträckta fiskar, vanligtvis med horisontellt långa rygg- och analfenor utmed kroppen. 7 familjer, 76 släkten och ca 414 arter, av vilka 5 lever i sötvatten.

Familj torskfiskar
Gadidae
Flertalet arter har långsträckt, avsmalnande kroppsform och 1 skäggtöm på hakan. 1, 2 eller 3 ryggfenor, 1 eller 2 analfenor. Simblåsa. Flertalet arter lever nära bottnen. 19 släkten med ca 55 arter är utbredda i arktiska och tempererade delar av Atlanten, Stilla oceanen och Norra Ishavet. En tropisk förekomst utanför Colombia. 1 sötvattensart (laken) i norra Euroasien och Nordamerika. I Europa 18 släkten och 26 arter. I Norden 16 resp 24.

Vitlinglyra
Trisopterus esmarkii
Kännetecken: Liknar vitlingen och glyskoljan men är gråaktig, har längre underkäke än överkäke, mindre skäggtöm, större ögon och en mörk, över bröstfenan buktande sidolinje. Längd upp till 25 cm.

Utbredning: Söderut, anträffad i Biscayabukten.

Förekomst i Sverige: Vanlig i Skagerack och dess fjordar samt i norra Kattegatt. Den går stundom sydligare, ända ned i Öresund och någon gång i Östersjön.

Miljö och vanor: Vitlinglyran lever stimvis, stationärt och pelagiskt på djup av 40-300 m strax ovan bottnarna och simmar ofta tillsammans med vitlingen. Den synes föredra lerbottnar. Mest aktiv om dagen.

Föda: Små fiskar, särskilt sandstubb, samt räkor och lysräkor.

Fortplantning och tillväxt: Vitlinglyran leker i fritt vatten på 100-300 m djup i jan-juli. Antalet ägg varierar mellan 60.000-380.000. Ägg och larver är pelagiska. Nykläckta ungar är 3,2 mm. Vid minst 40 mm längd har ynglen antagit de äldres utseende. Vid 1 år är vitlinglyran 9-13 cm, vid 2 år 14-19 cm. Könsmognad nås vid 2 års ålder, men kan inträffa redan vid 1 års ålder.

Användning: Vitlinglyran fångas mycket i räktrålar, men den används endast som foder för lantbrukarnas tamdjur och för fiskuppfödningsanstalter. 1983 ilandfördes i Sverige 52 ton i form av ”skrapfisk”. Vitlinglyran är viktig som näring för andra fiskar, fåglar och valar.