Skip to content

Välkommen till Fiskbasen.se! Vi har samlat information om mer än 280 olika fiskar i svenska vatten. Vår vision är att sprida kunskap om svenska fiskar, vattendrag och natur. Vi vill leva upp till Fiskbasen.se – Allt om svensk fisk! Förutom mängder av fiskar hittar du fiskrecept, diskussioner kring miljö och utfiskning samt samlingssidor för sportfiskare, färsk fisk och bästa fiskeställena. Välkommen till Sveriges sida om fisk!

Tunnläppad multe

Tunnläppad multe

Ordning abborrartade fiskar
Perciformes
En morfologiskt och även ekologiskt heterogen grupp fiskar. Några oftast gemensamma karaktärer för ordningens arter är taggiga fenstrålar, 2 ryggfenor, saknar fettfena, har simblåsa, stjärtens fenstrålar aldrig flera än 17 men oftast färre.
Denna ordning är den artrikaste bland alla vertebrater. Den omfattar 150 familjer, ca 1.367 släkten och ca 7.791 arter. Av de många familjerna är smörbultarna (Gobiidae) artrikast med minst 1.500 arter, följd av munruvare (Cichlidae) med 680 arter och läppfiskar (Labridae) med 500 arter.
Ca 3/4 av ordningens arter lever utefter tempererade och tropiska havskuster. De övriga är oceaniska eller levande i sötvatten.

Familj multar
Mugilidae
Fiskar med ovalt långsträckt kroppsform. 2 väl åtskilda ryggfenor, varav den främre består av 4 taggstrålar och den bakre av mjuka strålar. Bukfenorna har varsin tagg. Sidolinje saknas eller är knappast urskiljbar. Liten mun med små eller inga tänder. Ca 13 släkten och ca 95 arter är utbredda i alla tempererade och tropiska hav. En del arter är tillfälligt bräck- och sötvattenslevande och kan gå 100-tals km upp i floder. I Europa 4 släkten och 6 arter. I Norden 3 tillfälliga gäster.

Tunnläppad multe
Liza ramada
Kännetecken: Liknar tjockläppad multe men har en tunn överläpp utan vårtliknande bildningar. Oftast en svart fläck vid bröstfenans bas. Längd och vikt upp till 70 cm resp. 2,5 kg.

Utbredning: Söderut i Europa längs hela Atlantkusten, Medelhavet och flera av dess floder samt Svarta havet. I Afrika Nildeltats sjöar och saltsjöar vid Suez samt längs Atlantkusten utmed Marocko. Inplanterad i saltsjöar i Israel. Anträffad vid Danmark, Norge, Sverige och Finland (Finska viken vid Kotka och Bottenviken vid Kalajoki).

Förekomst i Sverige: Vid Bohuslän 1 ex innanför Koster och 2 ex utan lokaluppgift hösten 1951 samt i Halland vid Särö i maj 1912.

Miljö: Klippkuster och flodmynningar. Även bräck- och sötvatten i både floder och sjöar.

Andra namn: Multe.