Skip to content

Välkommen till Fiskbasen.se! Vi har samlat information om mer än 280 olika fiskar i svenska vatten. Vår vision är att sprida kunskap om svenska fiskar, vattendrag och natur. Vi vill leva upp till Fiskbasen.se – Allt om svensk fisk! Förutom mängder av fiskar hittar du fiskrecept, diskussioner kring miljö och utfiskning samt samlingssidor för sportfiskare, färsk fisk och bästa fiskeställena. Välkommen till Sveriges sida om fisk!

Taggsimpa

Taggsimpa

Ordning kindpansrade fiskar
Scorpaeniformes
Oftast långsträckt kroppsform. Huvud och kropp vanligtvis försedda med taggar och benplåtar. Bröstfenorna ofta rundade och stjärtfenan sällan kluven i två spetsar. Ordningen är representerad av 20 familjer med ca 269 släkten och ca 1.160 arter. De flesta arterna är marina och utbredda i världshaven.

Familj simpor
Cottidae
Fiskar med stort huvud och proportionellt stora bröstfenor. 2 ryggfenor som hos en del arter är sammanhängande. Den främre har taggstrålar. Bukfenorna har 1 taggstråle vardera. Huden är här och var täckt av knölar, taggar och benplåtar. Sidolinje. Simblåsa saknas. Ca 70 släkten och ca 300 arter förekommer i hav och sötvatten på det nordliga halvklotet samt Argentina, sydöstra Australien och längs Nya Zeeland. I Europas saltvatten 6 släkten och 10 arter. I Norden 6 resp 8.

Taggsimpa
Micrenophrys lilljeborgii
Kännetecken: Denna art har en taggig sidolinje liksom oxsimpan men därutöver också taggar mellan sidolinjen och ryggfenan, 1 kraftig och spetsig tagg på gällocket samt flera trubbiga och små sådana. Arten skiljs från oxsimpan även genom mindre storlek, vanligtvis 6 cm, men upp till 8 cm.

Utbredning: Årsviss i Norge och Sverige. Tillfälligt anträffad i Danmark.

Förekomst i Sverige: Bohusläns skärgård.

Miljö: Arten lever på djup av 2-90 m vid grus- eller klippbottnar i tångregionen.

Föda: Inte beskriven.

Läten: Taggsimpan avger ett knorrande ljud, då den tas upp ur vattnet.

Fortplantning: Leken äger rum på djupt vatten. I april har ägg anträffats fästade klumpvis på polypkolonier och andra bottendjur eller liggande på bottnen. Larverna lever pelagiskt till juli-aug, då de vid 10-14 mm längd uppsöker bottnarna.