Skip to content

Välkommen till Fiskbasen.se! Vi har samlat information om mer än 280 olika fiskar i svenska vatten. Vår vision är att sprida kunskap om svenska fiskar, vattendrag och natur. Vi vill leva upp till Fiskbasen.se – Allt om svensk fisk! Förutom mängder av fiskar hittar du fiskrecept, diskussioner kring miljö och utfiskning samt samlingssidor för sportfiskare, färsk fisk och bästa fiskeställena. Välkommen till Sveriges sida om fisk!

Svart dvärgmal

Svart dvärgmal

Ordning malfiskar
Siluriformes

Långsträckta fiskar av vilka flertalet är försett med skäggtömmar, som har en viktig funktion att lokalisera föda. Några arter kan avge giftiga sting. Oftast naken hud.

Familj dvärgmalar
Ictaluridae
Relativt småvuxna malfiskar, som sällan blir större än 30-35 cm men kan nå 1,6 m. De är försedda med 8 skäggtömmar (2 på nosens ovansida, 2 på kinderna och 4 på hakan) och 1 fettfena. Rygg- och bröstfenorna har 1 tagg. Simblåsa. Familjen är indelad i 6 släkten med ca 45 arter, vilka är hemmahörande i Nord- och Mellanamerika. Flera arter har inplanterats i Europa men endast 2 har etablerat självreproducerande bestånd.

Svart dvärgmal
Ameiurus melas
Kännetecken: Brun på översidan, gulaktig på undersidan. Längd vanligtvis 20-30 cm men kan nå 61 cm. Vikt upp till ca 3,6 kg.

Utbredning: Inplanterad i Europa. Arten infördes i slutet av 1800-talet, men vid inplanteringar i olika länder var man inte alltid säker på om det var denna eller dvärgmal som utsattes. Därför är den exakta utbredningen något oklar. Arten finns i Danmark och Finland. Ursprungsområdet är östra Nordamerika.

Miljö: En ekologiskt flexibel art . I Europa små bäckar och större floder, dammar och sjöar med dy- eller stenbottnar. I Nordamerika främst dyiga dammar, kärr och åar.