Skip to content

Välkommen till Fiskbasen.se! Vi har samlat information om mer än 280 olika fiskar i svenska vatten. Vår vision är att sprida kunskap om svenska fiskar, vattendrag och natur. Vi vill leva upp till Fiskbasen.se – Allt om svensk fisk! Förutom mängder av fiskar hittar du fiskrecept, diskussioner kring miljö och utfiskning samt samlingssidor för sportfiskare, färsk fisk och bästa fiskeställena. Välkommen till Sveriges sida om fisk!

Småfläckig rödhaj

Småfläckig rödhaj

Ordning gråhajartade hajar
Carcharhiniformes
2 arter av denna ordning utgör världens största fiskar. Flertalet arter har 2 ryggfenor utan taggar. 5 gälspringor. 7 familjer med ca 65 släkten och 239 arter levande i tempererade och tropiska hav. I Europa 4 familjer.

Familj rödhajar
Scyliorhinidae
Små; långsmala hajar med tillplattat huvud, 2 ryggfenor och 5 gälspringor. Vanligtvis bottenlevande. Äggläggande. 14 släkten med ca 58 arter utbredda i tempererade och tropiska hav. I Europa 4 släkten och 5 arter, i Norden 2 resp 3.

Småfläckig rödhaj
Scyliorhinus canicula
Kännetecken: En liten, högst meterlång haj med karakteristisk färgteckning, stora vingliknande bröstfenor och små ryggfenor. Ibland förekommer den i mörk färgvarietet. Längd och vikt upp till 80 cm resp 1,8 kg.

Utbredning: Söderut längs Europas hela Atlantkust samt Medelhavet och sydvästra Svarta havet. Längs Afrikas västkust till Senegal. Årsviss i Danmark, Norge och Sverige.

Förekomst i Sverige: Denna haj anträffas årligen utefter Västkusten från Bohuslän ned i Öresund. 3/4 av rapporterade fynd under perioden 1943-1974 faller inom nov-jan (lokaler och datum i Curry-Lindahl 1979).

Miljö och vanor: Den småfläckiga rödhajen uppehåller sig gärna invid stränderna på och ovanför dyiga, sandiga eller steniga vegetationsbottnar. Den brukar simma omkring på 30-80 m djup. ibland ner till 400 m, i sydligare farvatten ofta i stora flockar, men hos oss i regel enstaka eller i små sällskap. Den är aktiv om natten och vilar om dagen på bottnen.

Föda: Fiskar, särskilt sill, samt kräftdjur, blötdjur, maskar och även döda fiskar.

Fortplantning och tillväxt: Den småfläckiga rödhajen lägger ägg i likhet med andra fiskar av samma familj men till skillnad från övriga hajar. Befruktningen sker i moderdjuret, varvid hanen vrider sig som en ring kring honans kropp. Fortplantning pågår året runt, men äggläggningen sker oftast i nov-juli vid grunda bottnar. Äggen är inneslutna i hornartade, avlånga och tillplattade bruna kapslar i format ca 20×60 mm. I vartdera av de fyra hörnen är fästade hoprullade trådar, vilka utsträckta är ungefär 1 m långa. Blott några tiotal ägg läggs, 2 och 2 åt gången, varvid honan, efter det att trådarna utträngt ur könsöppningen, simmar omkring alger, koraller eller andra föremål, där de långa utskotten hakar fast och drar äggen ut ur modern. På så sätt upphängda kläcks äggen olika snabbt alltefter vattnets värmegrad; i regel brukar utvecklingen ta 9 månader (5-11 månader). De ca 10 cm långa ungarna är försedda med en liten gulesäck. Könsmognad nås vid ca 50 cm längd.

Livslängd: 8 år.

Användning: Småfläckiga rödhajens kött anses vara dåligt men synes alltmer vinna uppskattning. Utomlands saluförs det ofta. Av levern framställs en olja. Huden kan användas som sandpapper.

Andra namn: Håskärving.