Skip to content

Välkommen till Fiskbasen.se! Vi har samlat information om mer än 280 olika fiskar i svenska vatten. Vår vision är att sprida kunskap om svenska fiskar, vattendrag och natur. Vi vill leva upp till Fiskbasen.se – Allt om svensk fisk! Förutom mängder av fiskar hittar du fiskrecept, diskussioner kring miljö och utfiskning samt samlingssidor för sportfiskare, färsk fisk och bästa fiskeställena. Välkommen till Sveriges sida om fisk!

Skäggsimpa

Skäggsimpa

Ordning kindpansrade fiskar
Scorpaeniformes
Oftast långsträckt kroppsform. Huvud och kropp vanligtvis försedda med taggar och benplåtar. Bröstfenorna ofta rundade och stjärtfenan sällan kluven i två spetsar. Ordningen är representerad av 20 familjer med ca 269 släkten och ca 1.160 arter. De flesta arterna är marina och utbredda i världshaven.

Familj pansarsimpor
Agonidae
Långsträckta, simpliknande fiskar med kroppen delvis täckt av tvärställda, överlappade benplåtar. 1 taggstråle på bukfenorna. 1 eller 2 ryggfenor. Ca 20 släkten med 50 arter är utbredda i norra Atlanten, norra Stilla havet och kring södra Sydamerika. I Europa 3 släkten och 3 arter. I Norden 2 resp 2.

Skäggsimpa
Agonus cataphractus
Kännetecken: En långsmal, kantig fisk, som har huvud och kropp bepansrade av kölade benplåtar. Nosen har 4 parvisa taggar och 2 skäggtömmar. På det breda huvudets undersida sitter talrika känseltrådar. 1 kraftig tagg på gällocken. Hanen har könspapill. Under lektiden blir bröstfenorna orangefärgade. Längd upp till 20,7 cm.

Utbredning: Österut till Vita havet. Tillfälligt anträffad vid Finland.

Förekomst i Sverige: Skäggsimpan finns längs Västkusten, i Öresund och i sydvästra Östersjön längs Skåne- och Blekingekusten samt österut till Bornholm. Tillfälligtvis har den påträffats ända uppe i Finska viken.

Miljö flyttning och vanor: Arten lever nära kusten på ojämn botten med sand, stenar och alger vid 5-20 m-nivån. Stundom tränger den in i flodmynningar. Vintertid söker den i djupare vatten, i Skagerack mellan 100-270 m.

Föda: Maskar, blötdjur och små kräftdjur.

Fortplantning: Leken sker vid bottnen i jan-maj. Honan har omkring 3.000 romkorn. De är orangefärgade eller ljusgula, placeras klumpvis på tång eller bland stenar, har en tjock hinna och kläcks efter 10-12 månader. De till en början 6-8 mm långa larverna är pelagiska, tills de når en längd av 20 mm, då de börjar bottenlivet. Omvandlingen sker vid ca 16 mm längd. Vid 3 års ålder mäter arten 13-15 cm.

Andra namn: Bredhuvad skäggsimpa och bottenmus.