Skip to content

Välkommen till Fiskbasen.se! Vi har samlat information om mer än 280 olika fiskar i svenska vatten. Vår vision är att sprida kunskap om svenska fiskar, vattendrag och natur. Vi vill leva upp till Fiskbasen.se – Allt om svensk fisk! Förutom mängder av fiskar hittar du fiskrecept, diskussioner kring miljö och utfiskning samt samlingssidor för sportfiskare, färsk fisk och bästa fiskeställena. Välkommen till Sveriges sida om fisk!

Rödknot

Rödknot

Ordning kindpansrade fiskar
Scorpaeniformes
Oftast långsträckt kroppsform. Huvud och kropp vanligtvis försedda med taggar och benplåtar. Bröstfenorna ofta rundade och stjärtfenan sällan kluven i två spetsar. Ordningen är representerad av 20 familjer med ca 269 släkten och ca 1.160 arter. De flesta arterna är marina och utbredda i världshaven.

Familj knotar
Triglidae
Långsträckta fiskar med högt huvud, som är beklätt av ett benpansar och hos flera arter försett med taggar. Bröstfenornas 2 eller 3 lägre strålar är åtskilda, fingerliknande och rörliga samt utrustade med smak- och känselorgan. ”Fingrarna” används för förflyttning på bottnen och för att gräva efter och känna föda i bottenslammet. 2 åtskilda ryggfenor. Producerar ljud genom muskler, som har förbindelse med simblåsan. Bottenlevande. Ca 14 släkten med ca 86 arter är utbredda i alla tempererade och tropiska hav. I Europa 5 släkten och 8 arter. I Norden 4 resp. 5.

Rödknot
Chelidonichthys
cuculus
Kännetecken: Liknar fenknoten men sidolinjens släta fjäll är förlängda uppåt och nedåt så att sidolinjen ter sig som räfflad. Arten kan bli 45 cm lång och väga 0,9 kg.

Utbredning: Söderut i Europa längs hela Atlantkusten. Medelhavet och västra Svarta havet. Utmed Afrikas västkust till Mauretanien. Tillfälligt anträffad i Danmark, Norge och Sverige.

Förekomst i Sverige: Rödknoten är en sydfisk, som några gånger anträffats i Bohuslän, t ex vid Strömstad 3/6-1869, Stenungsön 23/10-1966 och vid Smögen 1/11-1955 samt i Halland nära Varberg i okt. 1878.

Miljö och vanor: Denna art vistas vanligtvis på djupare vatten än knoten och fenknoten, men den förekommer oftast mellan 20-250 m-nivåerna och även i grunda havsområden. Den är främst en bottenfisk, ehuru den ofta jagar pelagiskt och även kan simma nära vattenytan. Arten är funnen på sand-, dy-, grus- och klippbottnar.

Föda: Blöt- och kräftdjur, som räkor och krabbor, samt små fiskar och bottenlevande evertebrater.

Fortplantning: Leken äger rum kring Brittiska öarna i april-juni, men fiskar med mogna ägg och mjölke har där anträffats även i jan. Äggen liknar knotens. I akvarium har de kläckts efter 6 dygn. Ungar som fångas i aug. mätte nära 4 cm.

Användning: Fångas med trål för försäljning.