Skip to content

Välkommen till Fiskbasen.se! Vi har samlat information om mer än 280 olika fiskar i svenska vatten. Vår vision är att sprida kunskap om svenska fiskar, vattendrag och natur. Vi vill leva upp till Fiskbasen.se – Allt om svensk fisk! Förutom mängder av fiskar hittar du fiskrecept, diskussioner kring miljö och utfiskning samt samlingssidor för sportfiskare, färsk fisk och bästa fiskeställena. Välkommen till Sveriges sida om fisk!

Lubb

Lubb

Ordning torskartade fiskar
Gadiformes
Långsträckta fiskar, vanligtvis med horisontellt långa rygg- och analfenor utmed kroppen. 7 familjer, 76 släkten och ca 414 arter, av vilka 5 lever i sötvatten.

Familj torskfiskar
Lotidae
Flertalet arter har långsträckt, avsmalnande kroppsform och 1 skäggtöm på hakan. 1, 2 eller 3 ryggfenor, 1 eller 2 analfenor. Simblåsa. Flertalet arter lever nära bottnen. 19 släkten med ca 55 arter är utbredda i arktiska och tempererade delar av Atlanten, Stilla oceanen och Norra Ishavet. En tropisk förekomst utanför Colombia. 1 sötvattensart (laken) i norra Euroasien och Nordamerika. I Europa 18 släkten och 26 arter. I Norden 16 resp 24.

Lubb
Brosme brosme
Kännetecken: Lubben skiljs från andra torskfiskar genom att den blott har 1 långsträckt ryggfena, vilken via stjärtfenan övergår i en analfena som sträcker sig över halva buken. Dessa 3 fenor har vita ytterkanter, innanför vilka löper ett svart band. Längd vanligtvis ca 50 cm men upp till 1,10 och vikt upp till 14,5 kg.

Utbredning: Söderut i Europa längs Atlantkusten till södra Portugal. Längs Nordamerika från södra Grönland till Massachusetts.

Förekomst i Sverige: Lubben uppträder årsvisst i Skagerack och var före 1970 med säkerhet anträffad blott 1 gång i Kattegatt, nämligen mellan Vinga och Trindelen; möjligen också den 7/4-1941 (beläggexemplar finns men det är osäkert om det stammar från Skagerack eller Kattegatt). Under 1970-talet och senare har den ofta fångats under sportfiske i Bohuslän, särskilt vid Grisbådarna.

Miljö och vanor: Lubben går i enstaka eller i stim över hårda bottnar, helst klippor och banksluttningar ute till havs på nivåer från 100 till under 1,000 m, oftast 150-450 m. Yngre exemplar håller sig högre upp. Arten är stationär.

Föda: Kräftdjur, särskilt havskräftor, blötdjur och bottenfiskar. Fåglar kan ingå i dieten, ty benet av en tretåig mås har anträffats i magen av en lubb.

Fortplantning och tillväxt: Lubben blir könsmogen vid 6-10 års ålder och 40-50 cm längd. Leken sker under april-juli i Atlanten på ett djup av 200-400 m, stundom ned till 1,000 m. Främsta lekplatser är sydväst om Island, vid Färöarna och Shetlandsöarna samt norr och väster om Skottland. Ägg och larver är pelagiska. De förra kan uppgå till 2-3 milj per hona och mäter 1,3-1,5 mm, de senare är vid kläckningen efter ca 10 dygn ca 4 mm och vid omvandlingen ca 23 mm. Ungarna uppsöker bottnarna vid 50-55 mm längd.
Efter 3-4 år är lubben 25-30 cm, efter 5 år 37 cm, efter 6 år 43-50 cm, efter 10 år 63 cm.

Livslängd: Ca 40 år.

Användning: Lubben är i Sverige inte av större ekonomisk betydelse men den har det kanske läckraste köttet av alla nordiska torskfiskar och har i Bohuslän alltmer uppskattats som sportfisk. 1983 togs av svenska fiskare 1 ton i Nordsjön.

Andra namn: Brosme och lumb.