Skip to content

Välkommen till Fiskbasen.se! Vi har samlat information om mer än 280 olika fiskar i svenska vatten. Vår vision är att sprida kunskap om svenska fiskar, vattendrag och natur. Vi vill leva upp till Fiskbasen.se – Allt om svensk fisk! Förutom mängder av fiskar hittar du fiskrecept, diskussioner kring miljö och utfiskning samt samlingssidor för sportfiskare, färsk fisk och bästa fiskeställena. Välkommen till Sveriges sida om fisk!

Lake

Lake

Ordning torskfiskar
Gadiformes
Långsträckta fiskar, vanligtvis med horisontellt långa rygg- och analfenor utmed kroppen. 7 familjer, 76 släkten och ca 414 arter, av vilka 5 lever i sötvatten.

Familj torskfiskar
Lotidae
Flertalet arter har långsträckt, avsmalnande kroppsform och 1 skäggtöm på hakan. 1, 2 eller 3 ryggfenor, 1 eller 2 analfenor. Simblåsa. Flertalet arter lever nära bottnen. 19 släkten med ca 55 arter är utbredda i arktiska och tempererade delar av Atlanten, Stilla oceanen och Norra Ishavet. En tropisk förekomst utanför Colombia. 1 sötvattensart (laken) i norra Euroasien och Nordamerika. I Europa 18 släkten och 26 arter. I Norden 16 resp 24.

Lake
Lota lota
Kännetecken: Den enda i sött vatten levande torskfisken. Den marmorerade färgteckningen och kroppsformen är särpräglade bland insjöfiskarna. Lång skäggtöm på underkäken och 2 korta sådana vid varje näsöppning. Lakens färgteckning kan variera avsevärt. Extremen är en rödgul variant, s k guldlake. Längd och vikt upp till 100 cm (Funäsdalssjön) resp 12,4 kg. I Finland 16 kg, i Alaska 27,3 kg, i Sibirien 32 kg resp 1,20 m.

Utbredning: Österut tvärs över Sibirien till Stilla havet och Berings sund samt Alaska, Canada och norra USA. Söderut i Europa till Pyrenéerna, Rhônedeltat, norra Italien, norra Jugoslavien. Rumänien och södra Ryssland.

Förekomst i Sverige: Laken finns över större delen av Sverige men saknas i Bohuslän samt går endast ställvis in i fjällens björkskogsbälte. Där jämte i översta barrskogsregionen är den känd från Tänndalssjön och Nesjön i Härjedalen; Rabnajaure i Arjeplogs sn, Pite lappmark; Laidaure, Suorvajaure, Satisjaure, Petsats, Kakirjaure samt i Kaitumälvens system, Lule lappmark; i Ätnamjaure, Torne träsk, Vassijaure, Nakerjaure, Njakajaure, Lainio älv med Kiepanjaure (i videregionen) och i Könkärmä älv, Torne lappmark. På Gotland förekommer laken endast i Fardume träsk och Bångån. Den finns även i Östkustens skärgårdar ned till Kalmarsund.

Miljö och vanor: Laken trivs i kallt och klart vatten på mjuka eller leriga bottnar i sjöarnas, skärgårdshavens och flodernas djupare partier. I fjällen går den upp i videregionen, i Alperna till över 1,000 m. På dagen förhåller den sig passiv, åtminstone sommartid. Den kan då gömma sig i håligheter eller under strandbankarnas trädrötter i en slags halvdvala. Under natten simmar den på jakt. Sommartid kan den uppsöka djup på 100 m, om vintern håller den till på grundare bottnar.

Flyttning: Laken har både stationära och flyttande bestånd i samma sjö. Från sjöar och skärgårdar kan laken årligen i aug-dec vandra upp i rinnande vatten för att tillbringa vintern och leka där. Fortplantning äger rum också i sjöarna, där det kan finnas både stationära och flyttande populationer. Vandringen från en å- eller älvmynning kan gå 5-8 km uppströms, vilket är fallet för en population i Ängersjön, Västerbotten. Återflyttningen till havet äger rum efter leken, vanligtvis i mars-maj, ibland juni. Laken återvänder troget varje år till sin hemström eller hemsjö för övervintring och lek. Flyttningen pågår oftast under mörka nätter.

Föda: Äldre lakar förtär fiskar som mört, sandkrypare, gärs, abborre, siklöja och nors samt fiskrom och kräftor, medan unga lakar äter små kräftdjur, snäckor, musslor och insektslarver. Mest föda tas under vinterhalvåret.

Fortplantning och tillväxt: Laken blir könsmogen vid 2-5 års ålder. Leken försiggår under 5-6 dygn i dec-mars över sandiga, grusiga eller steniga sjö- och flodbottnar på djup mellan 1 och 50 m samt i en vattentemperatur av 0,5-4° C. Vid befruktningsögonblicket simmar paret buk mot buk, hanen med ryggen nedåt. Upprepande ”parningar” äger rum under ca 3 timmar med intervaller på 5-20 minuter. En hona på 3,83 kg hade 5 milj ägg. De är 1 mm, ter sig som genomskinliga glaspärlor och läggs löst på underlaget eller skvalpas av och an några cm ovanför bottnen. De är försedda med en oljedroppe, som ger dem samma specifika vikt som vattnet. I stillastående vatten sjunker de till bottnen. Rommen kläcks i 2-gradigt vatten efter ca 6 veckor, varvid larven är 3 mm, men i varmare vatten redan efter 7-10 dygn eller senare. Ynglen är till en början helt genomskinliga. De lever pelagiskt tills gulesäcken konsumerats efter ca 3 veckor, då de övergår till planktonföda i övre vattenlager. De svarta ungarna växer snabbt och blir under sin första höst 10-15 cm. I sept brukar de vandra ut till djupare vatten i sjöar och hav, där de förblir under 2-5 år, innan de företar sin första lekvandring.
I Mälaren är tillväxtschemat följande: 3 år – 31 cm, 4 år – 38 cm, 5 år – 42 cm, 6 år – 44 cm, 7 år – 50 cm, 8 år – 56 cm, 9 år – 60 cm, 10 år – 62 cm och 11 år – 68 cm. Ca 40 cm motsvarar ungefär 0,5 kg vikt.

Livslängd: Minst 11 år.

Användning: Laken är ekonomiskt betydelsefull. Den fångas med nät och rev samt under leken med ryssja (”lakstrut”). Också sportfisket utnyttjar laken.

Andra namn: Stenlake och lerlake är namn syftande på bottentyp. I Vättern kallas en typ för djuplake.