Skip to content

Välkommen till Fiskbasen.se! Vi har samlat information om mer än 280 olika fiskar i svenska vatten. Vår vision är att sprida kunskap om svenska fiskar, vattendrag och natur. Vi vill leva upp till Fiskbasen.se – Allt om svensk fisk! Förutom mängder av fiskar hittar du fiskrecept, diskussioner kring miljö och utfiskning samt samlingssidor för sportfiskare, färsk fisk och bästa fiskeställena. Välkommen till Sveriges sida om fisk!

Hundlax

Hundlax

Ordning laxartade fiskar
Salmoniformes

En heterogen grupp av fiskar bestående av 15 familjer, 90 släkten och 320 arter. I Europa endast 5 familjer, varav 1 är inplanterad.

Familj laxfiskar
Salmonidae
Kraftigt byggda fiskar med avlång, spolformad kropp. Ett gemensamt drag för alla familjens arter är en liten fettfena (ett hudveck utan fenstrålar) på bakryggen. Alla arter är antingen anadroma eller helt sötvattenlevande.
Familjens systematik är invecklad och har varit föremål för många undersökningar. Lokala varianter utbildas snabbt. Förmodligen finns flera biologiska arter än som f n är kända. Laxfiskarna har exempelvis under sin utveckling genomgått upprepade kromosonfördubblingar. Arterna finns huvudsakligen i tidigare nedisade områden på den norra hemisfären. Landisarnas fram- och tillbakaryckningar har ytterligare komplicerat evolutionsförloppet. Det är kanske omöjligt att för laxfiskarna åstadkomma en fylogenetiskt korrekt systematik.
Familjen omfattar 10 släkten och ca 68 arter, med utbredning i Europa, Asien, Afrika och Nordamerika. Inplanteringar har företagits i Sydamerika och Australien samt dessutom i stora delar av Afrika och Asien utanför det spontana förekomstområdet. I Europa finns 9 släkten och förmodligen ca 15 arter, men 8 är inplanterade.

Hundlax
Oncorhynchus keta
Kännetecken: I blankdräkt silverblå på sidan, vitgrå på undersidan. I lekdräkt på ryggen svartgrön, på sidan gulaktig med röda flammor löpande upp från ett brett rött fält, på undersidan vitaktig. Längd och vikt upp till 1 m resp 15 kg.

Utbredning: Inplanterad i Europa av Sovjet under 1950-talet både vid Murmanskkusten och i Östersjön. Enbart i Östersjön utsatte ryssarna under 1970-talet ett par milj yngel. Anträffad i Tanaälven i Finland från 1950-talets senare del och utefter Norges kust Västerut till Lofoten. Arten har också fångats i Östersjön, t ex i Finska viken senast 1982. Lekfloderna ligger i norra Nordamerika och Asien.

Miljö: Pelagiskt i havet.

Flyttning: Vandrar före 1 års ålder från floderna ut i Stilla havet, där arten drar vitt omkring under 3-4 år. Därefter går hundlaxen upp i nedre delar av födelseälven under juli-sept, varvid den kan förflytta sig med upp till 50 km per dygn. Upp till lekplatserna i Yukonfloden är flyttningen ca 3,000 km.

Föda: Kräftdjur och fiskar.

Fortplantning och tillväxt: Könsmogen vid 3-4 år. Leker i aug-dec i strömmande vatten över bottnar med grovt grus. Honan gräver en grop, där leken sker under 3-5 dygn och de 2,000-5,000 äggen läggs portionsvis. Honan vaktar äggropen under ca 10 dygn för att hindra andra hundlaxar att leka där. Föräldrarna dör efter leken. Äggen kläcks efter 90-130 dygn, varefter ynglen gömmer sig vid bottnen under 2-3 månader livnärande sig på gulesäcken. Därefter börjar de fånga smådjur. På sommaren eller hösten drar de till havs. Vid 3 års ålder är hundlaxen 50-70 cm och väger 2-5 kg.

Livslängd: 4 år.

Användning: Ett betydande fiske baseras på arten.

Andra namn: ChumKeta eller dog salmon är de amerikanska namnen.