Skip to content

Välkommen till Fiskbasen.se! Vi har samlat information om mer än 280 olika fiskar i svenska vatten. Vår vision är att sprida kunskap om svenska fiskar, vattendrag och natur. Vi vill leva upp till Fiskbasen.se – Allt om svensk fisk! Förutom mängder av fiskar hittar du fiskrecept, diskussioner kring miljö och utfiskning samt samlingssidor för sportfiskare, färsk fisk och bästa fiskeställena. Välkommen till Sveriges sida om fisk!

Hummer

Hummer

Liksom hos alla tiofotingar är kroppen hos hummern uppdelad i 20 leder eller segment, av vilka 5 höra till huvudet, 8 till mellankroppen (bröstet) och 7 till bakkroppen (stjärten). Huvudets och bröstets segment är orörligt förenade till ett huvudbröst (cephalothorax), som på rygg och sidor är skyddat av ett kraftigt pansar, ryggskölden. Längst fram har ryggskölden ett kraftigt utskott, pannhornet, som är försett med 3-4 par sidotaggar. De fullmåliga humrarna, som fångas och saluförs, ha en medellängd av 24 cm och en medelvikt av 0,4 kg. Exemplar på mer än 30 cm fångas inte ofta.