Skip to content

Välkommen till Fiskbasen.se! Vi har samlat information om mer än 280 olika fiskar i svenska vatten. Vår vision är att sprida kunskap om svenska fiskar, vattendrag och natur. Vi vill leva upp till Fiskbasen.se – Allt om svensk fisk! Förutom mängder av fiskar hittar du fiskrecept, diskussioner kring miljö och utfiskning samt samlingssidor för sportfiskare, färsk fisk och bästa fiskeställena. Välkommen till Sveriges sida om fisk!

Här är alla arter i torskfamiljen

Trots att lake är släkt med lubb så träffas de aldrig. Inte heller har laken någon kontakt med sin nära släkting Molva som har två matfriska ”ungar” vilka heter långa och blålånga. Även om dessa fyra ”barn” tillhör samma unika familj. Förklaringen är ganska enkel. Laken lär från början vara en salt kille som sedan provade på skärkarlslivet. Men så mötte han en lakeflicka och det blev bröllopsdans i någon å som avslutades med bosättning i sötvatten. Där lever de lyckligt än i dag. Förhoppningsvis.

Statusfiskar

Familjen Gadidae – Torskfiskar – är uppdelad i tre (3) underfamiljer, tjugoen (21) släkten med femtiotre (53) olika arter. Alla har vetenskaplig status. Man måste dock vara observant på att i denna familj finns åtta (8) namngivna kummelarter i två släktgrupper och utöver dessa finns ytterligare andra kummelarter i en helt annan fiskfamilj Merlucciidae med nitton (19) arter som inte får blandas ihop. Håll i sär dessa begrepp, vilket betyder att kummel är ett samlingsnamn för flera arter. Sammanlagt tjugosju (27), om ni undrade. Men nu över till dagens internationella tabell ovan som visar vem som är släkt med vem och hur de egentligen hör ihop. Detta har varit ett stort problem för många, speciellt för fiskbranchen som levererar utländska matfiskar. Några torskarter med dessa olika handelsnamn med populärnamn publicerade i ARBETET Skåne fredag 11 Januari 1991. Enligt listan ovan finns även tomtorsk med två arter, en i Atlanten och den andra i Stilla havet. Blåvitling finns både som en sydlig och en nordlig art. Vitling, skäggtorsk och glyskolja är ”syskon” i släktet Trisopterus, se namntabell. Den pacifiska blekan – Theragra chalcogramma – är en mycket viktig matfisk för både djur och människor. Denna fiskart växer blixtsnabbt, uppnår 80 cms längd, med maxålder 14-15 år. Ryssland tar drygt hälften av all årsfångst i världen av denna art medan övriga länder (Japan, Kina, Korea) plockar upp nästan resten. USA och Kanada betecknar denna fisk som ”skräpfisk” och de tar en blygsam fångst som huvudsakligen går till minkföda och lite export. Bland annat till Sverige som djupfryst matfisk för cirka 80 kr/kg inklusive moms medan nordamerikanska yrkesfiskare får nöja sig med ungefär tre (3) kronor för samma vikt. Detta medan den atlantiska blekan eller gråsejen är minst lika god, men finns på närmare håll och fångas av nordiska yrkesfiskare som behöver stöd. Den nordliga blekan – Theragra finnmarchica – har hittilldags bara inrapporterats i ett fåtal exemplar, från Nordnorge, och där därför ingen matfisk i handeln. Kopiera och skriv ut tabellen ovan så vet ni vilka fiskarter som nu ingår i familjen.