Skip to content

Välkommen till Fiskbasen.se! Vi har samlat information om mer än 280 olika fiskar i svenska vatten. Vår vision är att sprida kunskap om svenska fiskar, vattendrag och natur. Vi vill leva upp till Fiskbasen.se – Allt om svensk fisk! Förutom mängder av fiskar hittar du fiskrecept, diskussioner kring miljö och utfiskning samt samlingssidor för sportfiskare, färsk fisk och bästa fiskeställena. Välkommen till Sveriges sida om fisk!

Groplöja

Groplöja

Ordning karpfiskar
Cypriniformes

Denna ordning är den näst artrikaste av alla fiskordningar. Den består av 6 familjer med 256 släkten och ca 2.422 arter varav flertalet lever i sydöstra Asien. I Europa finns endast 2 familjer med ca 80 arter.

Familj karpfiskar
Cyprinidae
Fiskar med varierande kroppsform, antingen långsträckta eller mer kompakta med hög, rundad rygg. endast 1 rygg- och 1 analfena. Flertalet arter ger ett silverglittrande intryck då de spritter i vattnet eller välver i ytan genom att ljuset reflekteras. Saknar tänder men är i stället försedda med 1, 2 eller 3 rader tänder i svalgbotten och en hornplatta i svaljtaket eller översta delen av matsmältningskanalen. Vidare kännetecknas familjen anatomiskt med en oftast i 2 kamrar uppdelad simblåsa, som står i förbindelse med innerörat och ger en förbättrad hörsel. Hanarna och hos vissa arter även honorna utbildar under lektiden pärlliknande vårtutskott på framförallt huvudets och framkroppens hud. Familjen finns med ca 194 släkten och ca 2.070 arter i Eurasien, Nordamerika och Afrika. Det är världens artrikaste fiskfamilj, men i Europa förekommer endast 9 släkten och ca 80 arter. Samtliga arter lever i sötvatten, men några har anpassat sig till bräckvatten, särskilt i Östersjön.

Groplöja
Leucaspius delineatus
Kännetecken: En liten mörtliknande fisk, som sällan blir större än 6-10 cm. En del exemplar har helt eller delvis reducerad sidolinje. Största kända längd är ca 12 cm. Honan blir större än hanen.

Utbredning: Österut till Dvinas och Volgas vattensystem. Söderut till östra Frankrike, Alperna, hela Svarta havets nordstrand från Bosporen till Georgien och nordvästra Iran.

Förekomst i Sverige: Groplöjan är endast funnen i Skåne, där den numera med säkerhet finns i Malmö, vid Skabersjö, i Fjällfotasjön, i Höjeån, i Häljasjön nära Vomb, i Sövdesjön, nära Helsingborg, vid Vinnigegård i Hyby sn, vid Kyrkheddinge i Gullåkers mosse, i Dalköpingsån, i Väsums mosse. i Ivösjön, Rönneån och möjligen alltjämt i Ringsjön. Förmodligen lever den på flera lokaler. Förr existerade den och förekommer kanske alltjämt även i trakten av Landskrona och Lund, i Kävlingeån samt på några andra lokaler i sydvästra Skåne. Arten har inplanterats i Svängsta i Blekinge.

Miljö och vanor: Denna fisk vistas i både rinnande och stillastående vatten. Den föredrar även helt små områden utan till- och avlopp som märgel- och torvgravar. Den kan även ty sig till dräneringskanaler bara där finns växtlighet vid stränderna. Dess favoritlokaler är vatten översållade av växter men med en liten klar yta i mitten. Den kan förekomma även i större sjöar. Groplöjan simmar i små stim uppe i ytvattnet, ofta så högt att ryggfenan bryter vattenytan.

Föda: Djurplankton, små kräftdjur och insekter samt späda växtdelar.

Fortplantning och tillväxt: Under sitt första levnadsår blir groplöjan könsmogen. Leken äger i Mellaneuropa rum under våren, i norra Ryssland i juni-aug. Arten leker stimvis i grunda, uppvärmda och vegetationsrika vatten. Leken pågår en månad. Hanen har lekvårtor på huvudet och gällocken. Under en dag lägger ett stim groplöjor äggen i flera omgångar med 20-30 ägg i varje. Honan producerar 604-2,300 ägg beroende på kroppsstorleken. Hon är försedd med ett litet hudrör kring könsöppningen, varmed hon placerar de 1 mm stora äggen i ring- eller spiralformade band eller strängar om 30-50 romkorn kring vattenväxternas stjälkar, på undersidan av blad, på flytande objekt eller på hårda föremål och på ett djup av 10-20 cm. Äggen kläcks efter 9-12 dygn varvid larven mäter 4-4,5 mm. Vid 15-20 dygns ålder (i Rumänien) och en längd av 17-20 mm upphör larvstadiet och ungarna bildar stim.

Livslängd: 5 år.

Användning: Fångas som bytesfisk för fiskodlingar och som akvariefisk. Används lokalt som matfisk i Sovjet.