Skip to content

Välkommen till Fiskbasen.se! Vi har samlat information om mer än 280 olika fiskar i svenska vatten. Vår vision är att sprida kunskap om svenska fiskar, vattendrag och natur. Vi vill leva upp till Fiskbasen.se – Allt om svensk fisk! Förutom mängder av fiskar hittar du fiskrecept, diskussioner kring miljö och utfiskning samt samlingssidor för sportfiskare, färsk fisk och bästa fiskeställena. Välkommen till Sveriges sida om fisk!

Glyskolja

Ordning torskartade fiskar
Gadiformes
Långsträckta fiskar, vanligtvis med horisontellt långa rygg- och analfenor utmed kroppen. 7 familjer, 76 släkten och ca 414 arter, av vilka 5 lever i sötvatten.

Familj torskfiskar
Gadidae
Flertalet arter har långsträckt, avsmalnande kroppsform och 1 skäggtöm på hakan. 1, 2 eller 3 ryggfenor, 1 eller 2 analfenor. Simblåsa. Flertalet arter lever nära bottnen. 19 släkten med ca 55 arter är utbredda i arktiska och tempererade delar av Atlanten, Stilla oceanen och Norra Ishavet. En tropisk förekomst utanför Colombia. 1 sötvattensart (laken) i norra Euroasien och Nordamerika. I Europa 18 släkten och 26 arter. I Norden 16 resp 24.

Glyskolja
Trisopterus minutus
Kännetecken: Skiljs från koljan i storlek, på den brungulglänsande, svartprickiga hudfärgen, de proportionellt större ögonen och den längre skäggtömmen samt den bruna sidolinjen. Längd upp till 30 cm. Vikt upp till 0,29 kg.

Utbredning: Söderut i Europa längs hela Atlantkusten och västra Medelhavet. Nordvästra Marockos kust.

Förekomst i Sverige: Glyskoljan är allmän i Skagerack och norra Kattegatt. Söder därom är den sällsynt men går dock ned i Öresund och har anträffats i Östersjön.

Miljö och vanorArten uppehåller sig stimvis dels pelagiskt, dels vid havets hårda och mjuka bottnar på djup av omkring 10-400 m, där den förefaller vara stationär.

FödaKräftdjur, mollusker och små fiskar.

Fortplantning: Glyskoljan leker i mars-juni i fritt vatten på 50-100 m djup. Äggen är pelagiska. Ynglen vistas först i det fria vattnet men vid 10-12 mm längd går de ned till bottnarna. Detaljer om fortplantning och tillväxt är föga kända. Hanar blir könsmogna vid 1-2 års ålder, honor efter 2 år.

Livslängd5 år.

AnvändningPå grund av storleken fångas glyskoljan blott då annan fisk tryter. Emellertid erhålls den i trålar som bifångst och säljs till industrier för fiskmjölstillverkning men kan också brukas som matfisk. den har sålunda en viss ekonomisk betydelse.

Andra namnGlysabonglysa och bottenglysa.