Skip to content

Välkommen till Fiskbasen.se! Vi har samlat information om mer än 280 olika fiskar i svenska vatten. Vår vision är att sprida kunskap om svenska fiskar, vattendrag och natur. Vi vill leva upp till Fiskbasen.se – Allt om svensk fisk! Förutom mängder av fiskar hittar du fiskrecept, diskussioner kring miljö och utfiskning samt samlingssidor för sportfiskare, färsk fisk och bästa fiskeställena. Välkommen till Sveriges sida om fisk!

Fläckig tryckarfisk

Fläckig tryckarfisk

Ordning blåsfiskartade fiskar
Tetraodontiformes

En heterogen ordning av fiskarter vilkas fjäll ofta har förändrats till taggar, rustningsliknande sköldar eller plattor. En del arter har sidolinje och simblåsa, andra kan sakna dem. Hos flera familjer har olika mekanismer utvecklats för att blåsa upp kroppen till väldiga proportioner. Samtliga arter har förmåga att alstra ljud genom att skära käk- eller gomtänder mot varandra eller genom att vibrera simblåsan. 8 familjer med ca 92 släkten och 329 arter.

Familj tryckarfiskar
Balistidae
Fiskar med hög, från sidorna hoppressad, oval kroppsform, ”förpackad” i en beväpning av kraftigt förstorade benfjäll, vilka kan vara försedda med utskott eller taggar. Liten mun men kraftiga tänder. Inga bukfenor, men 1 hudutskott eller tagg kan sitta på deras plats. 2 ryggfenor, varav den första består av 3 taggar. Den främsta taggen är längst och kan fällas upp. Den kan låsas fast i upprest ställning och blockeras där genom att tagg nr 2 intar dess hudficka. Denna kan i sin tur fastlåsas av tagg nr 3. Med yttre kraft går det ej att fälla ned tagg nr 1, om man inte trycker tagg nr 2 eller 3 bakåt. Härav namnet ”tryckarfisk” (= trigger fish). 2 utskjutande framtänder i överkäken. Ögonen kan oberoende av varandra riktas in mot olika objekt. Köttet hos många arter är giftigt. Dåliga simmare men kan med strömmar transporteras över långa sträckor. 42 släkten med 135 arter är utbredda i Atlanten, Indiska och Stilla oceanerna. I Europa 2 arter.

Fläckig tryckarfisk
Canthidermis maculat
a
Kännetecken: Liknar grå tryckarfisk men har avlång kropp och annorlunda formade bakre rygg- och analfenor samt framförallt karakteristiskt tecknad med stora vita fläckar, som även täcker nyssnämnda fenor jämte stjärtfenan. Grundfärgen är mörkblå eller mörkt blågrön eller brun. Längd upp till 40 cm.

Utbredning: Circumtropisk i alla oceanerna. Under 1800-talet har 1 fynd uppgetts från England (Cornwall) och 1 från Sverige. Bådas riktighet har betvivlats, främst därför att de hittills utgör de enda kända i Europa. Emellertid torde det svenska fyndet vara korrekt.

Förekomst i Sverige: Fångad hösten 1857 utanför saltkällan vid inloppet till Gullmaren i Bohuslän. Därifrån inlämnades fisken i färskt tillstånd till Uddevalla Museum, där den konserverades och fanns ännu 1930, men har tyvärr senare försvunnit.

Miljö: Korallrev.

Annat namn: Fläckig filfisk.