Skip to content

Välkommen till Fiskbasen.se! Vi har samlat information om mer än 280 olika fiskar i svenska vatten. Vår vision är att sprida kunskap om svenska fiskar, vattendrag och natur. Vi vill leva upp till Fiskbasen.se – Allt om svensk fisk! Förutom mängder av fiskar hittar du fiskrecept, diskussioner kring miljö och utfiskning samt samlingssidor för sportfiskare, färsk fisk och bästa fiskeställena. Välkommen till Sveriges sida om fisk!

Ciliata mustela

Femtömmad skärlånga

Ordning torskartade fiskar
Gadiformes
Långsträckta fiskar, vanligtvis med horisontellt långa rygg- och analfenor utmed kroppen. 7 familjer, 76 släkten och ca 414 arter, av vilka 5 lever i sötvatten.

Familj torskfiskar
Lotidae
Flertalet arter har långsträckt, avsmalnande kroppsform och 1 skäggtöm på hakan. 1, 2 eller 3 ryggfenor, 1 eller 2 analfenor. Simblåsa. Flertalet arter lever nära bottnen. 19 släkten med ca 55 arter är utbredda i arktiska och tempererade delar av Atlanten, Stilla oceanen och Norra Ishavet. En tropisk förekomst utanför Colombia. 1 sötvattensart (laken) i norra Euroasien och Nordamerika. I Europa 18 släkten och 26 arter. I Norden 16 resp 24.

Femtömmad skärlånga
Ciliata mustela
Kännetecken: En långsträckt, slank fisk med mycket låg främre ryggfena, 4 skäggtömmar på nosen och 1 på underkäken. Unga, femtömmade skärlångor, som vistas nära ytan, har grönaktig översida och silverfärgade sidor. Längd upp till 30 cm.

Utbredning: Söderut i Europa längs Atlantkusten till södra Portugal.

Förekomst i Sverige: Femtömmade skärlångan finns mindre allmänt i Skagerack och förekommer även i Kattegatt ned till Öresund, där den blir sällsynt.

Miljö och Vanor: Arten vistas i grunt vatten bland algvegetationen vid klippiga eller andra hårda bottnar liksom på sandiga eller dyiga bottnar. I tidvattenszonen kvarblir den ofta i under ebb i isolerade hällkar eller pölar i sand eller lera. Den har anträffats ned till 60 m djup. Arten lever i regel enstaka och är mest aktiv nattetid.

Föda: Små fiskar, mollusker och kräftdjur.

Fortplantning: Leken sker i jan-juli i bräckt vatten eller nära stränderna. Äggen svävar uppe i ytvattnet. Där lever också larverna, tills de blir ca 45 mm långa, då de uppsöker kustnära bottnar. Detaljer om fortplantning och tillväxt är föga kända.

Andra namn: Berglubb och permuck.