Skip to content

Välkommen till Fiskbasen.se! Vi har samlat information om mer än 280 olika fiskar i svenska vatten. Vår vision är att sprida kunskap om svenska fiskar, vattendrag och natur. Vi vill leva upp till Fiskbasen.se – Allt om svensk fisk! Förutom mängder av fiskar hittar du fiskrecept, diskussioner kring miljö och utfiskning samt samlingssidor för sportfiskare, färsk fisk och bästa fiskeställena. Välkommen till Sveriges sida om fisk!

Bottengarn

Till gruppen fasta redskap räknas olika slag av bottengarn eller fällor, som är väl förankrade eller pålade fast i bottnen. I princip är det här fråga om en lång fångstarm som sträcker sig ut från land, ibland hundratals meter, och avslutas med en fångstdel eller fångstgård. För att bottengarnen lättare skall kunna vittjas är fångstgården försedd med en strut, där fisken samlas ihop innan den kan tas in i båten.

Ålen fångas ofta i bottengarn (ålhommor) under sin vandring längs syd- och ostkusten. Längs norrlandskusten fångas betydande kvantiteter lax i s k laxfällor, som är en annan typ av bottengarn.

Bild och text av Björn Beckman, Sveriges Fiskares Riksförbund.