Skip to content

Välkommen till Fiskbasen.se! Vi har samlat information om mer än 280 olika fiskar i svenska vatten. Vår vision är att sprida kunskap om svenska fiskar, vattendrag och natur. Vi vill leva upp till Fiskbasen.se – Allt om svensk fisk! Förutom mängder av fiskar hittar du fiskrecept, diskussioner kring miljö och utfiskning samt samlingssidor för sportfiskare, färsk fisk och bästa fiskeställena. Välkommen till Sveriges sida om fisk!

Bleka

Bleka

 

Ordning torskartade fiskar

Gadiformes
Långsträckta fiskar, vanligtvis med horisontellt långa rygg- och analfenor utmed kroppen. 7 familjer, 76 släkten och ca 414 arter, av vilka 5 lever i sötvatten.

Familj torskfiskar
Gadidae
Flertalet arter har långsträckt, avsmalnande kroppsform och 1 skäggtöm på hakan. 1, 2 eller 3 ryggfenor, 1 eller 2 analfenor. Simblåsa. Flertalet arter lever nära bottnen. 19 släkten med ca 55 arter är utbredda i arktiska och tempererade delar av Atlanten, Stilla oceanen och Norra Ishavet. En tropisk förekomst utanför Colombia. 1 sötvattensart (laken) i norra Euroasien och Nordamerika. I Europa 18 släkten och 26 arter. I Norden 16 resp 24.

Bleka
Pollachius pollachius
Kännetecken: Blekan utmärks av färgteckningen, utskjutande underkäke utan skäggtöm och den grönbruna, buktande sidolinjen, som svänger upp på den mörka ryggen. Färgen varierar: olivgråbrun med röd- eller gulaktiga inslag. Ofta rektangulära, gula eller röda linjer. Längd vanligtvis ca 50 cm men upp till 1,3 m och vikt upp till 11,3 kg, i utomsvenska farvatten 24 kg.

Utbredning: Söderut i Europa längs hela Atlantkusten och västra Medelhavet. Utmed Afrikas västkust till mellersta Marocko.

Förekomst i Sverige: Blekan förekommer längs hela västkusten och i norra Öresund. I södra Östersjön påträffas den stundom i skånska vatten, möjligen i samband med att salt vatten strömmat österut. Exemplar har dessutom fångats i Småland; 26/2 1958 vid Nävelsjö i Västerviks skärgård samt i Vinö vattenområde 16/7 och 1/8 1966.

Miljö, vanor och flyttningBlekan uppehåller sig pelagiskt på 10-200 m djup vanligtvis ovanför och intill kustbankarnas klippiga bottnar, men unga blekor anträffas även ovan sandiga strandbottnar och i flodmynningars bräckvatten. Arten gillar grund där det är ström i vattnet. Under jakten kommer blekan upp i ytvattnet, ibland i sällskap med gråsejar. Den följer de drivande fiskynglen in till stränderna eller ute till havs. Arten jagar ofta kollektivt, varvid bytesfiskar kringränns och drivs upp mot ytan. Den är som mest aktiv i skymningen. Vandringar företas till lekplatserna i Nordsjön och Atlanten.

FödaDen unga blekorna förtär kräftdjur, maskar och blötdjur, den lever av fisk som skarpsillsillmakrillnäbbgädda och tobis.

Fortplantning och tillväxt: Leken äger rum stimvis i jan-juni i fritt vatten på 100-200 m djup. Medelantalet ägg är ca 225.000. Ägg och larver är pelagiska. De förra kläcks efter ca 6 dygn. På eftersommaren når ynglen kustbältet. Om hösten är de ca 15 cm långa. Efter 5 år är blekan 50 cm och efter 15-17 år ca 120 cm. Detaljer om fortplantning och tillväxt föga kända.

Livslängd17 år.

AnvändningBlekan fångas regelbundet men har mindre värde som matfisk. Den tas med trål och dörj. Fångsterna har minskat de senaste åren. 1983 uppgick de till 345 ton till ett värde av ca 2 milj kr.

Andra namnLyrlyrablankablanksejsejlyralyrblecklerblekinglyrtorsk och plank. Blekan saluförs liksom gråsejen under namnet havslax.