Skip to content

Välkommen till Fiskbasen.se! Vi har samlat information om mer än 280 olika fiskar i svenska vatten. Vår vision är att sprida kunskap om svenska fiskar, vattendrag och natur. Vi vill leva upp till Fiskbasen.se – Allt om svensk fisk! Förutom mängder av fiskar hittar du fiskrecept, diskussioner kring miljö och utfiskning samt samlingssidor för sportfiskare, färsk fisk och bästa fiskeställena. Välkommen till Sveriges sida om fisk!

Blå havskatt

Blå havskatt

Ordning abborrartade fiskar
Perciformes

En morfologiskt och även ekologiskt heterogen grupp fiskar. Några oftast gemensamma karaktärer för ordningens arter är taggiga fenstrålar, 2 ryggfenor, saknar fettfena, har simblåsa, stjärtens fenstrålar aldrig flera än 17 men oftast färre.
Denna ordning är den artrikaste bland alla vertebrater. Den omfattar 150 familjer, ca 1.367 släkten och ca 7.791 arter. Av de många familjerna är smörbultarna (Gobiidae) artrikast med minst 1.500 arter, följd av munruvare (Cichlidae) med 680 arter och läppfiskar (Labridae) med 500 arter.
Ca 3/4 av ordningens arter lever utefter tempererade och tropiska havskuster. De övriga är oceaniska eller levande i sötvatten.

Familj havskattfiskar
Anarhichadidae
Kraftigt byggda, långsträckta fiskar med stort huvud, väldiga käkmuskler och imponerande tandbeväpning med stora huggtandlika tänder i framkäkarna, molarlika krosständer i bakkäkarna och 3 rader tänder i gomtaket. Tänderna förslits och byts regelbundet. Unga individ intar ingen föda under tandbyten. Huden är naken eller med små fjäll. Ingen sidolinje. 1 ryggfena, som täcker större delen av ryggen, består av enbart taggstrålar. Bukfenor saknas. Familjen är indelad i 2 släkten med 6 arter. Vid Europas och Nordens kuster 1 släkte och 3 arter.

Blå havskatt
Anarhichas 
denticulatus

Kännetecken: Liknar havskatten men är grövre och mörkt blågrå eller blåsvart med otydliga fläckar. Längd och vikt upp till 1,5 m resp. 25 kg.

Utbredning: I Europa norrut till västra Spetsbergen och österut till Novaja Semlja. Hela Nordatlanten från Norge till Grönland, där arten på östkusten går upp till ca 75° n br och på västkusten till Discobukten. Längs Nordamerikas fastlandskust från södra Labrador till Massachusetts. Årsviss i norra Norge. Tillfällig i Danmark och Sverige.

Förekomst i Sverige: Blå havskatten har hittills anträffats i svenska vatten 6 gånger, nämligen i Skagerack 6/6-1934; vid Måseskär, Bohuslän, 16/5-1941; nära Hållö, Bohuslän, 11/8-1965 och 15/5-1974; vid Haken, Skagerack, 16/5-1966 och väster om Hamneskär, Bohuslän, 8/10-1979.

Miljö: Längs kuster på djup mellan 60-970 m. Arten synes föredra håligheter i bottnar med mjuk lera eller fyllda av sedimenterad dy, där vattnets temperatur varierar mellan -1,4° och +6°C.

Vanor: Desamma som havskattens, men blå havskatten är mer pelagisk.

Föda: Kräftdjur, sjöborrar, sjöstjärnor och snäckor.

Fortplantning och tillväxt: Detaljer föga kända. Unga fiskar växer snabbt upp till 4 års ålder, därefter långsamt. Vid 10 år är arten ca 1,10 m lång.

Annat namn: Bredpannad havskatt.