Skip to content

Välkommen till Fiskbasen.se! Vi har samlat information om mer än 280 olika fiskar i svenska vatten. Vår vision är att sprida kunskap om svenska fiskar, vattendrag och natur. Vi vill leva upp till Fiskbasen.se – Allt om svensk fisk! Förutom mängder av fiskar hittar du fiskrecept, diskussioner kring miljö och utfiskning samt samlingssidor för sportfiskare, färsk fisk och bästa fiskeställena. Välkommen till Sveriges sida om fisk!

Bergstubb

Ordning abborrartade fiskar
Perciformes
En morfologiskt och även ekologiskt heterogen grupp fiskar. Några oftast gemensamma karaktärer för ordningens arter är taggiga fenstrålar, 2 ryggfenor, saknar fettfena, har simblåsa, stjärtens fenstrålar aldrig flera än 17 men oftast färre.
Denna ordning är den artrikaste bland alla vertebrater. Den omfattar 150 familjer, ca 1.367 släkten och ca 7.791 arter. Av de många familjerna är smörbultarna (Gobiidae) artrikast med minst 1.500 arter, följd av munruvare (Cichlidae) med 680 arter och läppfiskar (Labridae) med 500 arter.
Ca 3/4 av ordningens arter lever utefter tempererade och tropiska havskuster. De övriga är oceaniska eller levande i sötvatten.

Familj smörbultar
Gobiidae
Små, avlånga fiskar med proportionellt höga och stora fenor. Bukfenorna är hos flera arter förenade och fungerar som en sugskiva. Oftast 2 ryggfenor, varav den främre består av taggstrålar, den bakre av mjukstrålar. Hanar och honor oftast olikfärgade. Denna familj är den artrikaste bland marina fiskar bestående av ca 200 släkten och minst 1.500 arter. Flertalet arter hör till tropiska och subtropiska hav, men många av dem lever också i bräck- och sötvatten. Flera av de senare har koloniserat oceaniska öar, där de kan gå högt upp i bergsbäckar. Många av sötvattensarterna fortplantar sig i havet. Flera av de marina smörbultarna lever associerade med svampdjur, räkor och sjöborrar. Några arter kan tillbringa flera dygn utanför vattnet. I Europa finns 12 släkten och 38 arter. I nordiska vatten lever 9 släkten och 12 arter.

Bergstubb
Pomatoschistus pictus
Kännetecken: Liknar sandstubben men de svart- eller mörkbrunfläckiga ryggfenorna nästan möter varandra, vartill arten är betydligt mindre. Stjärtspolen är lika stor som bakre ryggfenans längd. Hanar har bjärtare färger än honor. Längd vanligen kring 5-6 cm men kan nå 9,5 cm.

Utbredning: Söderut i Europa längs Atlantkusten till södra Biscayabukten och Medelhavet.

Förekomst i Sverige: Längs Västkusten mot Skagerack och Kattegatt till Öresund. I sistnämnda område är arten ovanlig.

MiljöBergstubben vistas på sandiga, skalgrusiga, steniga eller klippiga ålgräs- eller algbevuxna bottnar och tidvattenszonen men kan gå ned till 50-55 m djup och tränger långt in i fjordarna. Anträffas ibland vid ebb i isolerade tidvattenspölar. Vintertid söker den upp djupare vatten ned till ca 100 m.

FödaSmå kräftdjur.

Fortplantning: Leken äger rum i april-juli. Detaljer om fortplantning och tillväxt är föga kända, men äggläggning och romvård tillgår som hos övriga Pomatoschistus-arter. Larven mäter vid kläckningen 3 mm och lever pelagiskt tills den är 11-12 mm lång. Honan är könsmogen vid 28 mm längd.

Livslängd: 2 år.