Skip to content

Välkommen till Fiskbasen.se! Vi har samlat information om mer än 280 olika fiskar i svenska vatten. Vår vision är att sprida kunskap om svenska fiskar, vattendrag och natur. Vi vill leva upp till Fiskbasen.se – Allt om svensk fisk! Förutom mängder av fiskar hittar du fiskrecept, diskussioner kring miljö och utfiskning samt samlingssidor för sportfiskare, färsk fisk och bästa fiskeställena. Välkommen till Sveriges sida om fisk!

Allmänt om Yrkesfiske

Trålfisket dominerar starkt det svenska fisket. Med trål fångas silltorsk, olika plattfiskar och räka, för att nämna några av de viktigaste fiskslagen. Ett annat större redskap som användes är ringnot (eller snörpvad). En mindre variant av detta redskap användes bl a vid fiske efter sill och skarpsill nära kusten och inne i fjordarna.

Andra redskap är nät- och krokredskap. Näten, beroende på hur de är utformade, kallas också garn eller skötar. De senare, som användes för fiske av strömming eller siklöja är djupare. Beroende på var fisket bedrives kan man fånga allt från sill/strömming till makrilllax och de flesta insjöfiskar med dessa redskap.

Krokredskapen består oftast av långrevar eller backor. Det är i princip samma slag av redskap, men backorna är vanligen tillverkade av grövre material. De användes i första hand för fångst av t ex torsklax och långa.

Storbackor användes av bohusfiskare ute i Atlanten och utanför Shetlands kust för fångst av den långa som sedan blir julens lutfisk. På grund av internationella restriktioner har detta fiske numera nästan helt upphört.

På syd- och ostkusten användes krokredskap mest för fångst av torsk och lax.

Bild och text av Björn Beckman, Sveriges Fiskares Riksförbund.

Bottentrål
Bottengarn
Tinor och ryssjor
Krokar
Garnfiske
Ringnot
Flyttrål
Snurrevadsfiske