Skip to content

Välkommen till Fiskbasen.se! Vi har samlat information om mer än 280 olika fiskar i svenska vatten. Vår vision är att sprida kunskap om svenska fiskar, vattendrag och natur. Vi vill leva upp till Fiskbasen.se – Allt om svensk fisk! Förutom mängder av fiskar hittar du fiskrecept, diskussioner kring miljö och utfiskning samt samlingssidor för sportfiskare, färsk fisk och bästa fiskeställena. Välkommen till Sveriges sida om fisk!

Ålbrosme

Ålbrosme

Ordning abborrartade fiskar
Perciformes
En morfologiskt och även ekologiskt heterogen grupp fiskar. Några oftast gemensamma karaktärer för ordningens arter är taggiga fenstrålar, 2 ryggfenor, saknar fettfena, har simblåsa, stjärtens fenstrålar aldrig flera än 17 men oftast färre.
Denna ordning är den artrikaste bland alla vertebrater. Den omfattar 150 familjer, ca 1.367 släkten och ca 7.791 arter. Av de många familjerna är smörbultarna (Gobiidae) artrikast med minst 1.500 arter, följd av munruvare (Cichlidae) med 680 arter och läppfiskar (Labridae) med 500 arter.
Ca 3/4 av ordningens arter lever utefter tempererade och tropiska havskuster. De övriga är oceaniska eller levande i sötvatten.

Familj tånglakefiskar
Zoarcidae
Fiskar med långsträckt, ålliknande kroppsform men med en bård av sammanhängande fenor längs större delen av kroppen. Små gälspringor. Små, ofta osynliga fjäll. En del arter föder levande ungar. Ca 40 släkten med ca 150 arter är utbredda i haven från Arktis till Antarktis med huvudparten på det norra halvklotet. I Europa 6 släkten med 15 arter. I Norden årsvisst 3 släkten och 4 arter men många arktiska arter har tillfälligt anträffats vid Norge.

Ålbrosme
Lycodes vahlii
Kännetecken: Liknar tejstefisken men har större huvud, är mindre ålliknande och saknar de svarta ryggfläckarna. Sidolinjen svänger från gällocket ned mot buksidan strax ovan analfenans fäste. Ungfiskarna har 8-10 cm breda, mörka tvärband. Längd hos den europeiska rasen L. v. gracilis upp till 35 cm. Den nordamerikanska rasen L. v. vahlii når 75 cm.

Utbredning: Nordamerika utefter sydvästra Grönlands kust samt i Canada från Labrador till Nova Scotia.

Förekomst i Sverige: Finns i Skagerack och går in i de bohusländska fjordarna samt norra Kattegatt.

Miljö: Arten är en djupvattenfisk, som lever vid mjuka bottnar på nivåer mellan 60-360 m. Den har anträffats på djup ned till 600 m. Optimal vattentemperatur är 0-3° C.

Föda: Små kräftdjur, maskar, sjöstjärnor och blötdjur.

Fortplantning: Leken försiggår i juli-okt. De 30-90 äggen läggs antagligen på bottnen, där ungarna senare uppehåller sig. Ägget är 4,5 mm. Detaljer om fortplantning och tillväxt är föga kända.

Annat namn: Vahls ålbrosme.