Skip to content

Välkommen till Fiskbasen.se! Vi har samlat information om mer än 280 olika fiskar i svenska vatten. Vår vision är att sprida kunskap om svenska fiskar, vattendrag och natur. Vi vill leva upp till Fiskbasen.se – Allt om svensk fisk! Förutom mängder av fiskar hittar du fiskrecept, diskussioner kring miljö och utfiskning samt samlingssidor för sportfiskare, färsk fisk och bästa fiskeställena. Välkommen till Sveriges sida om fisk!

EU:s Sorteringsbestämmelser på Fisk & Skaldjur

EU:s Sorteringsbestämmelser på Fisk och skaldjur
(Allfisk förutom sill och makrill skall vara rensad)
Ska tillämpas från den 23 mars 1997

Fiskart & StorlekKg per fiskMått i cm
Torsk 17,0 – >96,0 – >
Torsk 24,0 – 7,079,5 – 96,0
Torsk 32,0 – 4,062,5 – 79,5
Torsk 41,0 – 2,049,0 – 62,5
Torsk 50,3 – 1,030,0 – 49,0
Bergtunga 10,6 – >37,0 – >
Bergtunga 20,35 – 0,631,0 – 37,0
Bergtunga 30,18 – 0,3525,0 – 31,0
Gråsej 15,0 – >87,0 – >
Gråsej 23,0 – 5,072,0 – 87,0
Gråsej 31,5 – 3,056,0 – 72,0
Gråsej 40,3 – 1,530,0 – 56,0
Kolja 11,0 – >49,5 – >
Kolja 20,57 – 1,041,5 – 49,5
Kolja 30,37 – 0,5733,5 – 41,5
Kolja 40,17 – 0,3727,0 – 33,5
Kummel 12,5 – >74,5 – >
Kummel 21,2 – 2,559,0 – 74,5
Kummel 30,6 – 1,247,0 – 59,0
Kummel 40,28 – 0,637,0 – 47,0
Kummel 50,2 – 0,2830,0 – 37,0
Lyrtorsk 15,0 – >84,5 – >
Lyrtorsk 23,0 – 5,066,5 – 84,5
Lyrtorsk 31,5 – 3,056,0 – 66,5
Lyrtorsk 40,3 – 1,530,0 – 56,0
Långa 15,0 – >100 – >
Långa 23,0 – 5,079,0 – 100,0
Långa 31,2 – 3,046,0 – 79,0
Makrill 10,5 – >37,5 – >
Makrill 20,2 – 0,529,0 – 37,5
Makrill 30,1 – 0,224,0 – 29,0
Pigghaj 12,2 – >82,0 – >
Pigghaj 21,0 – 2,264,0 – 82,0
Pigghaj 30,5 – 1,057,0 – 64,0
Rödspotta 10,6 – >38,5 – >
Rödspotta 20,4 – 0,634,0 – 38,5
Rödspotta 30,3 – 0,431,0 – 34,0
Rödspotta 40,15 – 0,325,0 – 31,0
Sandskädda 10,25 – >29,5 – >
Sandskädda 20,13 – 0,2523,0 – 29,5
Vitling 10,5 – >40,5 – >
Vitling 20,35 – 0,536,0 – 40,5
Vitling 30,25 – 0,3532,0 – 36,0
Vitling 40,11 – 0,2523,0 – 32,0
Sill/Strömming 1max 4 st/kg
Sill/Strömming 25 – 8 st/kg
Sill/Strömming 39 – 11 st/kg
Sill/Strömming 412 – 20 st/kg
Sill/Strömming
Östersjön (norr om 59° 30′)
Sill/Strömming 412 – 27 st/kg
Sill/Strömming 512 – 32 st/kg
Skrubba 10,3 – >
Skrubba 20,2 – 0,3
Kokräkamax 160 st/kg

För följande fiskslag, som ej är reglerade i EU, har mätningar av Svensk Fisk resulterat i följande.

Fiskslag & StorlekKg per fiskMått i cm
Havskatt 12,0 – >65,0 – >
Havskatt 21,0 – 2,050,0 – 65,0
Rödtunga 10,4 – >33,0 – >
Rödtunga 20,3 – 0,430,0 – 33,0
Rödtunga 30,2 – 0,327,0 – 30,0
Äkta Tunga 10,5 – >
Äkta Tunga 20,33 – 0,5
Äkta Tunga 30,25 – 0,33
Äkta Tunga 40,17 – 0,25
Äkta Tunga 50,12 – 0,17

Storlek Havskräfta /Hummer