Skip to content

Välkommen till Fiskbasen.se! Vi har samlat information om mer än 280 olika fiskar i svenska vatten. Vår vision är att sprida kunskap om svenska fiskar, vattendrag och natur. Vi vill leva upp till Fiskbasen.se – Allt om svensk fisk! Förutom mängder av fiskar hittar du fiskrecept, diskussioner kring miljö och utfiskning samt samlingssidor för sportfiskare, färsk fisk och bästa fiskeställena. Välkommen till Sveriges sida om fisk!

Tvärbandad knot

Tvärbandad knot

Ordning kindpansrade fiskar
Scorpaeniformes
Oftast långsträckt kroppsform. Huvud och kropp vanligtvis försedda med taggar och benplåtar. Bröstfenorna ofta rundade och stjärtfenan sällan kluven i två spetsar. Ordningen är representerad av 20 familjer med ca 269 släkten och ca 1.160 arter. De flesta arterna är marina och utbredda i världshaven.

Familj knotar
Triglidae
Långsträckta fiskar med högt huvud, som är beklätt av ett benpansar och hos flera arter försett med taggar. Bröstfenornas 2 eller 3 lägre strålar är åtskilda, fingerliknande och rörliga samt utrustade med smak- och känselorgan. ”Fingrarna” används för förflyttning på bottnen och för att gräva efter och känna föda i bottenslammet. 2 åtskilda ryggfenor. Producerar ljud genom muskler, som har förbindelse med simblåsan. Bottenlevande. Ca 14 släkten med ca 86 arter är utbredda i alla tempererade och tropiska hav. I Europa 5 släkten och 8 arter. I Norden 4 resp. 5.

Tvärbandad knot
Chelidonichthys lastoviza
Kännetecken: Liknar rödknoten men har mattare färg (karminrosa), violblå rader av ovala fläckar på bröstfenorna, små taggar längs sidolinjen och tvärställda hudveck över hela kroppen, som ger ett strimmigt intryck. Längd upp till 40 cm.

Utbredning: Söderut i Europa längs hela Atlantkusten och Medelhavet. Utmed Afrikas västkust till södra Marocko och Kanarieöarna. Tillfälligt anträffad i Norge och Sverige.

Förekomst i Sverige: Fångad vid Asperö, Bohuslän, 18/9-1895. Därefter dröjde det 68 år innan arten på nytt anträffades i svenska vatten, men nu följde flera fynd, nämligen 2 ex vid Hållö, Bohuslän, 18/9-1963, 1 i Åbyfjorden, Bohuslän, 1/7-1964, 1 vid Sörgrundsberget, Bohuslän, i sept. 1964, 1 i Skagerack 13/12-1965 och 1 mellan Vinga och Tistlarna i Kattegatt 28 eller 29/11-1971.

Miljö: Mosaik av sand-, dy- och klippbottnar på 40-100 m djup.