Skip to content

Välkommen till Fiskbasen.se! Vi har samlat information om mer än 280 olika fiskar i svenska vatten. Vår vision är att sprida kunskap om svenska fiskar, vattendrag och natur. Vi vill leva upp till Fiskbasen.se – Allt om svensk fisk! Förutom mängder av fiskar hittar du fiskrecept, diskussioner kring miljö och utfiskning samt samlingssidor för sportfiskare, färsk fisk och bästa fiskeställena. Välkommen till Sveriges sida om fisk!

Tungevar

Ordning plattfiskar (eller flatfiskar)
Pleuronectiformes
Alla färdigomvandlade plattfiskar har kroppen tillplattad från sidorna. ynglen har däremot sedvanlig symmetrisk fiskkroppsform med ögonen sittande på varje sida av huvudet. Larverna simmar i ”upprätt” ställning. Under de 2 första levnadsmånaderna efter kläckningen vandrar det ena ögat genom huvudet eller längs dess utsida över till andra sidan. Den gamla fisken har således ögonparet sittande på ena sidan. Samtidigt vrids huvudet så att dess ”översida” kommer på ena kroppssidan. Denna komplicerade förändring innebär en nästan total modifiering av skallben, nerver och muskler. Ögonsidan blir mörkpigmenterad och något konvex, blindsidan blir däremot vit eller ljust opigmenterad och platt. Det är i detta slutstadium av förvandlingen som bottnarna uppsöks och fisken börjar simma på sidan. De mjukstrålade rygg- och analfenorna är oftast långa och sträcker sig utmed hela kroppskanterna. Hos många arter en tagg framför analfenan. De omvandlade fiskarna saknar nästan alltid simblåsa.
Ordningen omfattar 6 familjer, ca 117 släkten och ca 538 arter.

Familj varar
Bothidae
Vänstersidan är ögonsida och högersidan blindsida men individuella undantag finns. 37 släkten och ca 212 arter är utbredda i Atlanten, Indiska och Stilla oceanerna. I Europa 7 släkten och 12 arter. I Norden 6 resp 10.

Tungevar
Arnoglossus laterna
Kännetecken: Kroppen är långsträckt oval liknande tungans. Ögonsidan (=vänstersidan) gulbrun med fläckar och prickar alltefter underlaget. Blindsidan är blåvit eller färglös och nästan genomskinlig men kan ibland vara gråbrun. Ögonsidan växlar vid miljöskiften snabbt färg och mönster enligt omgivningens 2 bakåtriktade taggar bakom bukfenorna. Längd upp till 25 cm.

Utbredning: Söderut i Europa längs hela Atlantkusten, Medelhavet och Svarta havet. Utmed Afrikas västkust vid nordligaste Marocko.

Förekomst i Sverige: Havet längs Västkusten ned till södra Öresund men är förutom i Skagerack inte särskilt vanlig.

Miljö och vanor: Arten lever på sand- eller lerbotten mellan 1-150 m djup och tränger stundom in i flodmynningar. Ibland anträffas den ner till 200 m. Den är liksom flertalet flundror dålig simmare och förflyttar sig i flatläge. Vintertid går den på djupare vatten.

Föda: Små fiskar (framförallt smörbultar) och kräftdjur.

Fortplantning: Leken äger rum i juni-aug vid Bohuskusten på 10-40 m djup, i sydligare vatten redan under våren. Honan kan producera ca 50.000 ägg. De är pelagiska liksom larverna. De senare genomgår flera utvecklingsskeden. Det nykläckta ynglet är 2,6 mm. Vid 6-8 mm längd har det ett långt spröt på huvudets översida. Efter att ha nått 16-30 mm längd blir ungarna bottenlevande. Detaljer om fortplantning och tillväxt är föga kända. Hanen blir könsmogen vid 7-11 cm längd, honan först vid större längd.

Användning: Erhålls som bifångst vid trålfiske.

Andra namn: Rödfläckig tungevar och tungevarv.