Skip to content

Välkommen till Fiskbasen.se! Vi har samlat information om mer än 280 olika fiskar i svenska vatten. Vår vision är att sprida kunskap om svenska fiskar, vattendrag och natur. Vi vill leva upp till Fiskbasen.se – Allt om svensk fisk! Förutom mängder av fiskar hittar du fiskrecept, diskussioner kring miljö och utfiskning samt samlingssidor för sportfiskare, färsk fisk och bästa fiskeställena. Välkommen till Sveriges sida om fisk!

Trubbstjärtat långebarn

Ordning abborrartade fiskar
Perciformes
En morfologiskt och även ekologiskt heterogen grupp fiskar. Några oftast gemensamma karaktärer för ordningens arter är taggiga fenstrålar, 2 ryggfenor, saknar fettfena, har simblåsa, stjärtens fenstrålar aldrig flera än 17 men oftast färre.
Denna ordning är den artrikaste bland alla vertebrater. Den omfattar 150 familjer, ca 1.367 släkten och ca 7.791 arter. Av de många familjerna är smörbultarna (Gobiidae) artrikast med minst 1.500 arter, följd av munruvare (Cichlidae) med 680 arter och läppfiskar (Labridae) med 500 arter.
Ca 3/4 av ordningens arter lever utefter tempererade och tropiska havskuster. De övriga är oceaniska eller levande i sötvatten.

Familj taggryggade fiskar
Stichaeidae
Långsmala fiskar med nästan hela ryggen täckt av en ryggfena, som hos flertalet arter består uteslutande av taggstrålar. Analfenan löper utmed ungefär halva kroppen. Bukfenorna sitter långt fram (framför bröstfenorna) och är ofta reducerade till små stumpar eller saknas helt. Familjen omfattar 31 släkten med ca 60 arter, vilka förekommer i kalla områden av norra Stilla havet men några arter också i norra Atlanten. I europeiska vatten 4 släkten och 5 arter. I Norden 4 resp 4.

Trubbstjärtat långebarn
Leptoclinus maculatus
Kännetecken: Denna art liknar spetsstjärtade långebarnet men har rundad stjärtfena. Längd upp till 20 cm.

Utbredning: Norrut i Europa till vattnen kring Spetsbergen. Österut till Karahavet. I västra Atlanten kring södra Grönlands kuster och från Labrador till Massachusetts. I Stilla havet, Berings hav, Okhotska sjön och Japanska havet. Årsviss i Norge och Sverige. Tillfällig i Danmark.

Förekomst i Sverige: Trubbstjärtade långebarnet är en arktisk art som i Sverige endast förekommer vid Bohusläns kuster och skärgårdar. I Kattegatt påträffas det blott undantagsvis.

Miljö och vanorDenna art lever på dy-, grus- och stenbottnar på 15-250 m djup (vid Grönland ned till 400 m). Där vilar den på bröstfenorna och liksom kryper framåt på de 2 fingerlika, fria fenstrålarna. Vintertid söker den sig upp på grundare vatten.

FödaSmå kräftdjur och borstmaskar.

Fortplantning: Leken sker under förvintern vid botten i grunda vatten. De ca 1.000 äggen deponeras på bottnen. Larverna är pelagiska och har anträffats i juni. Detaljer om fortplantning och tillväxt är inte kända.