Skip to content

Välkommen till Fiskbasen.se! Vi har samlat information om mer än 280 olika fiskar i svenska vatten. Vår vision är att sprida kunskap om svenska fiskar, vattendrag och natur. Vi vill leva upp till Fiskbasen.se – Allt om svensk fisk! Förutom mängder av fiskar hittar du fiskrecept, diskussioner kring miljö och utfiskning samt samlingssidor för sportfiskare, färsk fisk och bästa fiskeställena. Välkommen till Sveriges sida om fisk!

Tretömmad skärlånga

Tretömmad skärlånga

Ordning torskartade fiskar
Gadiformes
Långsträckta fiskar, vanligtvis med horisontellt långa rygg- och analfenor utmed kroppen. 7 familjer, 76 släkten och ca 414 arter, av vilka 5 lever i sötvatten.

Familj torskfiskar
Lotidae
Flertalet arter har långsträckt, avsmalnande kroppsform och 1 skäggtöm på hakan. 1, 2 eller 3 ryggfenor, 1 eller 2 analfenor. Simblåsa. Flertalet arter lever nära bottnen. 19 släkten med ca 55 arter är utbredda i arktiska och tempererade delar av Atlanten, Stilla oceanen och Norra Ishavet. En tropisk förekomst utanför Colombia. 1 sötvattensart (laken) i norra Euroasien och Nordamerika. I Europa 18 släkten och 26 arter. I Norden 16 resp 24.

Tretömmad skärlånga
Gaidropsarus vulgaris
Kännetecken: Störst av skärlångorna! 2 långa skäggtömmar på nosen, 1 på hakan. Unga fiskar upp till ca 6 cm längd har ljusgrön översida och silverskimrande sidor och buk. Längd vanligtvis ca 40 cm men kan nå 53 cm resp. 0,75 kg.

Utbredning: Söderut i Europa längs hela Atlantkusten och västra Medelhavet. Vanlig i södra Norge till Tröndelag, sällsyntare norrut. Tillfällig i Danmark.

Förekomst i Sverige: Den tretömmade skärlångan är antagligen en årsviss ehuru ingalunda vanlig fisk i Skagerack. Den har även påträffats i Kattegatt. Dock har veterligen endast fynd gjorts i svenska vatten: Göteborgs skärgård 22/11-1886, Bohusläns skärgård 13/2-1912, Gullmaren, Bohuslän, 1924, 1931 och 12/1-1933, Måseskär, Bohuslän, 2/12-1931, väster om Hållö 13/2-1962 och nära Malmö 1970. Arten fångas emellertid regelbundet i Norge, där den saluförs i flera städer trots utbredningen är sydlig. Nordgränsen för utbredningsområdet tycks sålunda tangera Skandinaviens västkust.

Miljö: Arten lever på tångbevuxna stenbottnar. Den har utanför Norge tagits på 300 m djup men i Mellaneuropa har den anträffats på grunt vatten mellan 9-50 m djup och även på dyiga och sandiga bottnar.

Föda: Små fiskar, kräftdjur och mollusker.

Fortplantning: Leken äger rum under vintern (jan-feb) och våren, men också uppgifter om sommarlek föreligger. Ägg, larver och ungfiskar är pelagiska tills de senare vid ca 6 cm längd uppsöker bottnarna. Detaljer om fortplantning och tillväxt är okända.

Användning: Arten är endast lokalt i en del länder föremål för yrkesmässig fångst. I Norge brukas den som matfisk.