Skip to content

Välkommen till Fiskbasen.se! Vi har samlat information om mer än 280 olika fiskar i svenska vatten. Vår vision är att sprida kunskap om svenska fiskar, vattendrag och natur. Vi vill leva upp till Fiskbasen.se – Allt om svensk fisk! Förutom mängder av fiskar hittar du fiskrecept, diskussioner kring miljö och utfiskning samt samlingssidor för sportfiskare, färsk fisk och bästa fiskeställena. Välkommen till Sveriges sida om fisk!

Tigerfisk eller Tigerforell

Rygg och översidor är olivgröna, stundom med rosa anstrykning och med ljusgröna marmoreringar. Undersidor och buk är rödgula eller skära. Fenorna är grågröna stötande i rödbrunt, ryggfenan med mörka fläckar; buk- och analfenorna ha oftast vita eller vita och svarta kanter. Tigerfisken är stundom vid fiskodlingsanstalter erhållen bastard mellan bäcköring och bäckröding. Den har dock ej kommit att spela någon större roll enär avkomman, såvitt är känt, ej bibehållit sitt utseende utan slagit tillbaka till föräldratyperna.