Skip to content

Välkommen till Fiskbasen.se! Vi har samlat information om mer än 280 olika fiskar i svenska vatten. Vår vision är att sprida kunskap om svenska fiskar, vattendrag och natur. Vi vill leva upp till Fiskbasen.se – Allt om svensk fisk! Förutom mängder av fiskar hittar du fiskrecept, diskussioner kring miljö och utfiskning samt samlingssidor för sportfiskare, färsk fisk och bästa fiskeställena. Välkommen till Sveriges sida om fisk!

Tångspigg

Tångspigg

Ordning spiggartade fiskar
Gasterosteiformes
Små fiskar med ryggtaggar. Den övre käken är utskjutbar. 3 familjer, 8 släkten och ca 10 arter levande i söta, bräckta och salta vatten på det norra halvklotet.

Familj spiggar
Gasterosteidae
Små långsträckta fiskar utan fjäll – huden är antingen naken eller delvis täckt av benplattor. Taggar på rygg och buk.
Med 5 släkten och ca 8 arter är familjen utbredd i Euroasien och Nordamerika i sötvatten, bräckvatten och hav. I Europa 3 släkten och 4 arter varav 1 är marin.

Tångspigg
Spinachia spinachia
Kännetecken: Denna art skiljs från storspiggen och småspiggen bl a på den långsträckta kroppen, de många och små ryggtaggarna, fenorna och det gäddliknande huvudet. Ryggfärgen varierar i brunt, brungult, brunrött eller grönt alltefter den omgivande vegetationens färg. Under lektiden blir hanen blåaktig. Längd upp till 20 cm, i Östersjön 15 cm.

Utbredning: Söderut i Europa längs Atlantkusten till södra Biscaya.

Förekomst i Sverige: Väst-, Syd- och Östkusten upp i Bottniska viken, i vilket senare område tångspiggen är sällsynt.

Miljö och vanor: Arten vistas enstaka eller i smärre sällskap i strändernas tångbälte och ålgräsängar från 1 m djup och nedåt till ca 10 m. Den uppehåller sig även i flodmynningars bräckvatten och hittas ibland i under ebb isolerade tidvattenpölar.

Föda: Små kräftdjur (copepoder och amfipoder), maskar samt fiskägg och -yngel.

Fortplantning och tillväxt: Tångspiggen är könsmogen före 1 års ålder. Leken äger rum i april-aug. Hanen bygger ett knytnävsstort bo i en fristående tångruska eller bland trådalger och binder med hjälp av sitt njursekret ihop bladen. Honan lägger 150-200 ägg i redet och dör strax därefter. Ägget mäter ca 2 mm. Hanen vaktar och vårdar äggen under 18-21 dygn. i kalla vatten upp till 5 veckor, varefter de kläcks. Då är larverna 6-8 mm långa. Ynglen skyddas någon tid av hanen, som sedan dör. Larvernas tillväxt är snabb. I aug-sept mäter de ca 10 cm.

Livslängd: Något mer än 1 år.

Andra namn: Tångsnipa och tångsnäbb.