Skip to content

Välkommen till Fiskbasen.se! Vi har samlat information om mer än 280 olika fiskar i svenska vatten. Vår vision är att sprida kunskap om svenska fiskar, vattendrag och natur. Vi vill leva upp till Fiskbasen.se – Allt om svensk fisk! Förutom mängder av fiskar hittar du fiskrecept, diskussioner kring miljö och utfiskning samt samlingssidor för sportfiskare, färsk fisk och bästa fiskeställena. Välkommen till Sveriges sida om fisk!

Tångsnärta

Ordning abborrartade fiskar
Perciformes
En morfologiskt och även ekologiskt heterogen grupp fiskar. Några oftast gemensamma karaktärer för ordningens arter är taggiga fenstrålar, 2 ryggfenor, saknar fettfena, har simblåsa, stjärtens fenstrålar aldrig flera än 17 men oftast färre.
Denna ordning är den artrikaste bland alla vertebrater. Den omfattar 150 familjer, ca 1.367 släkten och ca 7.791 arter. Av de många familjerna är smörbultarna (Gobiidae) artrikast med minst 1.500 arter, följd av munruvare (Cichlidae) med 680 arter och läppfiskar (Labridae) med 500 arter.
Ca 3/4 av ordningens arter lever utefter tempererade och tropiska havskuster. De övriga är oceaniska eller levande i sötvatten.

Familj taggryggade fiskar
Stichaeidae
Långsmala fiskar med nästan hela ryggen täckt av en ryggfena, som hos flertalet arter består uteslutande av taggstrålar. Analfenan löper utmed ungefär halva kroppen. Bukfenorna sitter långt fram (framför bröstfenorna) och är ofta reducerade till små stumpar eller saknas helt. Familjen omfattar 31 släkten med ca 60 arter, vilka förekommer i kalla områden av norra Stilla havet men några arter också i norra Atlanten. I europeiska vatten 4 släkten och 5 arter. I Norden 4 resp 4.

Tångsnärta
Chirolophis ascanii
Kännetecken: En långsträckt, från sidorna hoptryckt fisk med rödbruna eller svarta hornliknande, buskiga hudutskott på huvudet och ryggfenans 2 första strålar, särskilt hos hanar samt med marmorerad teckning. Längd upp till 30 cm men är i regel avsevärt mindre.

Utbredning: I västra Atlanten utmed Labradors kust. Årsviss i Norge och Sverige. Tillfällig i Danmark.

Förekomst i Sverige: Tångsnärtan finns i Bohusläns skärgård men är icke vanlig och synes bli allt sällsyntare. Enstaka fynd har gjorts i Öresund. I sydvästra Östersjön har endast pelagiskt drivande ungar anträffats.

Miljö, flyttning och vanor: Arten vistas i tångbältet på bottnar med klippgrund och stenar på 10-20 m djup men aldrig i tidvattenszonen. Den går regelbundet ned till 100-175 m djup. Tångsnärtan gömmer sig under eller intill stenar och andra bottenföremål eller i klippskrevor. I dec-mars kan den anträffas långt från sommarens hemmavatten.

Föda: Små kräftdjur och maskar.

Fortplantning: Leken äger rum i okt-jan, varvid äggen läggs på stenbottnar i stora sammanhängande skikt. De kläcks efter 5-6 veckor, då larven är ca 10 mm. Ungarna är pelagiska och har anträffats i Engelska kanalen i jan-april, vid Island i maj-juni och vid Kolahalvön i april-juni. Detaljer om fortplantning och tillväxt är föga kända.