Skip to content

Välkommen till Fiskbasen.se! Vi har samlat information om mer än 280 olika fiskar i svenska vatten. Vår vision är att sprida kunskap om svenska fiskar, vattendrag och natur. Vi vill leva upp till Fiskbasen.se – Allt om svensk fisk! Förutom mängder av fiskar hittar du fiskrecept, diskussioner kring miljö och utfiskning samt samlingssidor för sportfiskare, färsk fisk och bästa fiskeställena. Välkommen till Sveriges sida om fisk!

Tångsnälla

Tångsnälla

Ordning rörnosade fiskar
Syngnathiformes
Fiskar med tubformad, utdragen nos och en liten mun i spetsen. Kroppsformen är mycket varierande hos olika arter, 6 familjer, 63 släkten och ca 257 arter, varav 2 i sötvatten.

Familj kantnålfiskar och sjöhästar
Syngnathidae
Små, långsmala fiskar med den masklika kroppen täckt av en serie benringar eller -plåtar. Den utdragna, rörformade nosen (hos flera arter uppnäst) med den lilla munnen i spetsen brukas som en pipett vid bytesfångst av rörliga djur. Gälöppningen ter sig som en liten hudpor. 1 ryggfena. Bukfenor saknas. Honorna deponerar äggen på hanens undersida eller i en hudficka. Han transporterar dem tills kläckningen sker, då ungarna är miniatyrer av föräldrarna. 55 släkter med ca 230 arter är utbredda i Atlanten, Indiska och Stilla oceanerna. I Europa 4 släkten och 12 arter. I Norden 4 resp. 6.

Tångsnälla
Syngnathus typhle
Kännetecken: Denna nålart har hög, grov nos, som är starkt hoptryckt från sidorna och utdragen. Längd upp till 35 cm för honan, 24 cm för hanen.

Utbredning: Söderut i Europa längs hela Atlantkusten, Medelhavet och Svarta havet. Utmed Afrikas västkust till mellersta Marocko.

Förekomst i Sverige: Tångsnällan är den vanligaste av Sveriges nålfiskar. Den är utbredd längs våra kuster från Skagerack till Bottenviken upp i Västerbotten och går in i fjärdarna. Den finns också kring Öland och Gotland.

Miljö och vanor: Arten är en kustfisk, som uppehåller sig i tångbältets och ålgräsets grunda vatten eller vid dy- och sandbottnar från strandkanten ned till ca 20 m djup. Går in i flodmynningar och floders nedre lopp. Levnadssättet är detsamma som hos större havsnålen. Arten har även iakttagits liggande på bottnen.

Föda: Små fiskar, fiskyngel och kräftdjur.

Fortplantning: Tångsnällan blir fortplantningsduglig vid 1 års ålder, då hanen är 12 cm. Leken sker i april-aug, vilket möjligen antyder flera kullar per säsong (i Medelhavet 3). Parningsspelet kan pågå många timmar. Flera honor lägger 50-100 ägg i en hanes hudpåse på undersidan, i vilken de befruktas. Honan kan producera upp till 250 ägg. Vid varje kopulation (i vågrät ställning) överförs 1-20 ägg. De kläcks efter 4-5 veckor, då ungarna är fullt utbildade och 25 mm långa. De kvarblir några dygn i yngelsäcken och/eller håller sig i hanens närhet för att vid fara söka skydd i hans hudpåse.

Livslängd: Minst 3 år.

Andra namn: Brednäbbad kantnål, hötternål, kantnål, sjönål, tängenål, gräsnål och snipgädda.