Skip to content

Välkommen till Fiskbasen.se! Vi har samlat information om mer än 280 olika fiskar i svenska vatten. Vår vision är att sprida kunskap om svenska fiskar, vattendrag och natur. Vi vill leva upp till Fiskbasen.se – Allt om svensk fisk! Förutom mängder av fiskar hittar du fiskrecept, diskussioner kring miljö och utfiskning samt samlingssidor för sportfiskare, färsk fisk och bästa fiskeställena. Välkommen till Sveriges sida om fisk!

Sydlig ålbrosme

Ordning abborrartade fiskar
Perciformes
En morfologiskt och även ekologiskt heterogen grupp fiskar. Några oftast gemensamma karaktärer för ordningens arter är taggiga fenstrålar, 2 ryggfenor, saknar fettfena, har simblåsa, stjärtens fenstrålar aldrig flera än 17 men oftast färre.
Denna ordning är den artrikaste bland alla vertebrater. Den omfattar 150 familjer, ca 1.367 släkten och ca 7.791 arter. Av de många familjerna är smörbultarna (Gobiidae) artrikast med minst 1.500 arter, följd av munruvare (Cichlidae) med 680 arter och läppfiskar (Labridae) med 500 arter.
Ca 3/4 av ordningens arter lever utefter tempererade och tropiska havskuster. De övriga är oceaniska eller levande i sötvatten.

Familj tånglakefiskar
Zoarcidae
Fiskar med långsträckt, ålliknande kroppsform men med en bård av sammanhängande fenor längs större delen av kroppen. Små gälspringor. Små, ofta osynliga fjäll. En del arter föder levande ungar. Ca 40 släkten med ca 150 arter är utbredda i haven från Arktis till Antarktis med huvudparten på det norra halvklotet. I Europa 6 släkten med 15 arter. I Norden årsvisst 3 släkten och 4 arter men många arktiska arter har tillfälligt anträffats vid Norge.

Sydlig ålbrosme
Lycenchelys sarsii
Kännetecken: Liknar ålbrosmen men är smalare och har 2 rader av tydliga slemgropar längs käkarna och på kinderna. Unga fiskar är enfärgat gråbruna och saknar fjäll. Längd upp till 20 cm.

Utbredning: Runt Norges kuster, Skagerack.

Förekomst i Sverige: Denna ålbrosme finns i Skagerack, där den är mycket sällsyntare än ålbrosmen. Den tycks stationärt uppehålla sig i Koster- och Gullmarsfjordarna men har också anträffats vid flera tillfällen i Strömstadsskärgården och i Singlefjorden.

Miljö: Arten är en djupvattensfisk, som lever på mjukbottnar mellan 150-600 m-nivåerna. Vanligast är den mellan 200-350 m.

Föda: Kräftdjur, maskar och blötdjur.

Fortplantning: Leken äger antagligen rum vintertid. Detaljer är inte kända.

Andra namn: Sars´ ålbrosme och Sarska ålbrosmen.