Skip to content

Välkommen till Fiskbasen.se! Vi har samlat information om mer än 280 olika fiskar i svenska vatten. Vår vision är att sprida kunskap om svenska fiskar, vattendrag och natur. Vi vill leva upp till Fiskbasen.se – Allt om svensk fisk! Förutom mängder av fiskar hittar du fiskrecept, diskussioner kring miljö och utfiskning samt samlingssidor för sportfiskare, färsk fisk och bästa fiskeställena. Välkommen till Sveriges sida om fisk!

Större kantnål

Större kantnål

Ordning rörnosade fiskar
Syngnathiformes
Fiskar med tubformad, utdragen nos och en liten mun i spetsen. Kroppsformen är mycket varierande hos olika arter, 6 familjer, 63 släkten och ca 257 arter, varav 2 i sötvatten.

Familj kantnålfiskar och sjöhästar
Syngnathidae
Små, långsmala fiskar med den masklika kroppen täckt av en serie benringar eller -plåtar. Den utdragna, rörformade nosen (hos flera arter uppnäst) med den lilla munnen i spetsen brukas som en pipett vid bytesfångst av rörliga djur. Gälöppningen ter sig som en liten hudpor. 1 ryggfena. Bukfenor saknas. Honorna deponerar äggen på hanens undersida eller i en hudficka. Han transporterar dem tills kläckningen sker, då ungarna är miniatyrer av föräldrarna. 55 släkter med ca 230 arter är utbredda i Atlanten, Indiska och Stilla oceanerna. I Europa 4 släkten och 12 arter. I Norden 4 resp. 6.

Större kantnål
Syngnathus acus
Kännetecken: Denna är den grövsta ehuru ej längsta av nålarterna. Den har utbildad stjärtfena till skillnad från havsnålarna (länkar, se under bild). Längd upp till 50,3 cm.

Utbredning: Söderut i Europa längs hela Atlantkusten och Medelhavet. Utmed Afrikas västkust till Sydafrika och Kanarieöarna.

Förekomst i Sverige: Större kantnålen finns utefter hela Västkusten. Den är vanlig i Skagerack och synes vara stadd i ökning i Kattegatt och Öresund, där den tidigare varit sällsynt. Den uppträder allt oftare i södra Öresund, anträffades vid Falsterbo 1941, vid Stavstens udde 1943 och vid Trelleborg 1945, varför den tycks vara på väg att invandra i Östersjön.

Miljö och vanor: Arten uppehåller sig både vid kusten och längre ut till havs på klippiga eller sandiga bottnar med alg- och gräsvegetation ned till ca 50 m djup. Den vistas även i flodmynningar med bräckvatten. Levnadssättet liknar större havsnålens. Fiskenkan även ligga på bottnen. Byten fångas både genom att ”pipettsnappa” och genom sugning, ofta i kombination.

Föda: Små kräftdjur, och andra planktondjur inkl. fiskyngel.

Fortplantning: Större kantnålen blir könsmogen vid 1 års ålder, då hanen är 30 cm. Leken sker i maj-aug på samma sätt som hos större havsnålen. Ca 200 ägg placeras av olika honor i en hanes hudficka på stjärten, där befruktning sker. En hona kan producera 200-400 ägg. Romkornen växer fast och erhåller näring genom hanens blodkärl. De kläcks efter ca 5 veckor, och ungarna är då helt utvecklade. De lämnar yngelsäcken då de är 22-35 mm långa och ter sig som trådar. Vid 30 cm längd blir hanen könsmogen.

Livslängd: Minst 4 år.

Annat namn: Stor kantnål.