Skip to content

Välkommen till Fiskbasen.se! Vi har samlat information om mer än 280 olika fiskar i svenska vatten. Vår vision är att sprida kunskap om svenska fiskar, vattendrag och natur. Vi vill leva upp till Fiskbasen.se – Allt om svensk fisk! Förutom mängder av fiskar hittar du fiskrecept, diskussioner kring miljö och utfiskning samt samlingssidor för sportfiskare, färsk fisk och bästa fiskeställena. Välkommen till Sveriges sida om fisk!

Större havsnål

Större havsnål

Ordning rörnosade fiskar
Syngnathiformes
Fiskar med tubformad, utdragen nos och en liten mun i spetsen. Kroppsformen är mycket varierande hos olika arter, 6 familjer, 63 släkten och ca 257 arter, varav 2 i sötvatten.

Familj kantnålfiskar och sjöhästar
Syngnathidae
Små, långsmala fiskar med den masklika kroppen täckt av en serie benringar eller -plåtar. Den utdragna, rörformade nosen (hos flera arter uppnäst) med den lilla munnen i spetsen brukas som en pipett vid bytesfångst av rörliga djur. Gälöppningen ter sig som en liten hudpor. 1 ryggfena. Bukfenor saknas. Honorna deponerar äggen på hanens undersida eller i en hudficka. Han transporterar dem tills kläckningen sker, då ungarna är miniatyrer av föräldrarna. 55 släkter med ca 230 arter är utbredda i Atlanten, Indiska och Stilla oceanerna. I Europa 4 släkten och 12 arter. I Norden 4 resp. 6.

Större havsnål
Entelurus aequoreus
Kännetecken: Större havsnålen är längst men ej tjockast av de i Sverige förekommande nålarterna. Bröstfenor finns hos ungarna men saknas hos äldre fiskar. Längd upp till 40 cm (hanen) resp. 61 cm (honan).

Utbredning: Söderut i Europa längs Atlantkusten till södra Portugal och Azorerna.

Förekomst i Sverige: Större havsnålen finns i Skagerack, är mindre allmän i Kattegatt, sällsynt i Öresund och några gånger anträffad i södra Östersjön.

Miljö och vanor och föda: Denna art uppehåller sig bland havskustens gräs och tång mellan 5-10 m och ned till ca 100 m djup, ibland djupare. Den anträffas även i öppna havet utanför kuster, ofta i drivande tång. den brukar stå lodrätt bland vegetationen med huvudet uppåt och slingrar stjärten om växtstjälkarna, som den själv mycket liknar både till färg och form. Kulören skiftar och anpassas snabbt till miljöns. Alla nålarter kan simma i lodrätt ställning med snabbt undulerande mikrorörelser av ryggfenan och böja huvudet framåt vinkelrätt från kroppen som sjöhästar, vilka hör till samma familj. De simmar även fram- och baklänges. Födan, som består av små kräftdjur, blötdjur och fiskyngel, sugs eller snappas in i munnen som i en pipett.

Fortplantning: Större havsnålen blir könsmogen vid 2 års ålder. I tät växtlighet under juni-juli sker leken parvis, varvid hanar och honor i upprättstående s-ställning slingrar sig om varandra. Härvid fäster honan etappvis från 200 till 1,000 ägg på flera hanars buk. Under denna procedur blir äggen samtidigt befruktade. Ägget mäter 1,2 mm. Hanen går ”dräktig” ca 4 veckor, varefter äggen kläcks. Ungarna är då 11-12 mm långa, och har till en början bröstfenor tills de blir ca 10 cm långa.

Annat namn: Stor havsnål.