Skip to content

Välkommen till Fiskbasen.se! Vi har samlat information om mer än 280 olika fiskar i svenska vatten. Vår vision är att sprida kunskap om svenska fiskar, vattendrag och natur. Vi vill leva upp till Fiskbasen.se – Allt om svensk fisk! Förutom mängder av fiskar hittar du fiskrecept, diskussioner kring miljö och utfiskning samt samlingssidor för sportfiskare, färsk fisk och bästa fiskeställena. Välkommen till Sveriges sida om fisk!

Spetsstjärtat långebarn

Spetsstjärtat långebarn

Ordning abborrartade fiskar
Perciformes
En morfologiskt och även ekologiskt heterogen grupp fiskar. Några oftast gemensamma karaktärer för ordningens arter är taggiga fenstrålar, 2 ryggfenor, saknar fettfena, har simblåsa, stjärtens fenstrålar aldrig flera än 17 men oftast färre.
Denna ordning är den artrikaste bland alla vertebrater. Den omfattar 150 familjer, ca 1.367 släkten och ca 7.791 arter. Av de många familjerna är smörbultarna (Gobiidae) artrikast med minst 1.500 arter, följd av munruvare (Cichlidae) med 680 arter och läppfiskar (Labridae) med 500 arter.
Ca 3/4 av ordningens arter lever utefter tempererade och tropiska havskuster. De övriga är oceaniska eller levande i sötvatten.

Familj taggryggade fiskar
Stichaeidae
Långsmala fiskar med nästan hela ryggen täckt av en ryggfena, som hos flertalet arter består uteslutande av taggstrålar. Analfenan löper utmed ungefär halva kroppen. Bukfenorna sitter långt fram (framför bröstfenorna) och är ofta reducerade till små stumpar eller saknas helt. Familjen omfattar 31 släkten med ca 60 arter, vilka förekommer i kalla områden av norra Stilla havet men några arter också i norra Atlanten. I europeiska vatten 4 släkten och 5 arter. I Norden 4 resp 4.

Spetsstjärtat långebarn
Lumpenus lampretaeformis
Kännetecken: En långsmal, ålformad fisk med slemmig hud och längsgående rygg- och analfenor. Den förra består uteslutande av taggstrålar, 71-75 till antalet. Längd vanligtvis 25-30 cm men upp till 42 cm.

Utbredning: Norrut i Europa till vattnen kring Spetsbergen. Österut till Novaja Semlja. I västra Atlanten kusterna kring södra Grönland och från Labrador till Massachusetts.

Förekomst i Sverige: Spetsstjärtade långebarnet är utbrett längs alla våra kuster från Bohuslän, där det dock liksom i Kattegatt är mindre vanligt, upp i Östersjön och Bottniska viken, där det är allmänt.

Miljö: Mjuka bottnar på 30-120 m djup men kan gå ned till ca 300 m.

Föda: Smärre sjöstjärnor och maskar.

Fortplantning och tillväxt: Leken sker i dec-jan nära botten, dit äggen sjunker och där de klibbar fast. Larverna håller däremot till i övre vattenlager, där de anträffas i feb-april. I feb-mars är de 17-23 mm långa. Under våren söker de som mer utvecklade upp bottnen. Vid 1 års ålder är arten 5-6 cm, vid 2 år 13 cm, vid 3 år 17-24 cm och könsmogen samt vid 4 år 23-28 cm.

Livslängd: Minst 5 år.