Skip to content

Välkommen till Fiskbasen.se! Vi har samlat information om mer än 280 olika fiskar i svenska vatten. Vår vision är att sprida kunskap om svenska fiskar, vattendrag och natur. Vi vill leva upp till Fiskbasen.se – Allt om svensk fisk! Förutom mängder av fiskar hittar du fiskrecept, diskussioner kring miljö och utfiskning samt samlingssidor för sportfiskare, färsk fisk och bästa fiskeställena. Välkommen till Sveriges sida om fisk!

Spetsstjärtad smörbult

Spetsstjärtad smörbult

Ordning abborrartade fiskar
Perciformes
En morfologiskt och även ekologiskt heterogen grupp fiskar. Några oftast gemensamma karaktärer för ordningens arter är taggiga fenstrålar, 2 ryggfenor, saknar fettfena, har simblåsa, stjärtens fenstrålar aldrig flera än 17 men oftast färre.
Denna ordning är den artrikaste bland alla vertebrater. Den omfattar 150 familjer, ca 1.367 släkten och ca 7.791 arter. Av de många familjerna är smörbultarna (Gobiidae) artrikast med minst 1.500 arter, följd av munruvare (Cichlidae) med 680 arter och läppfiskar (Labridae) med 500 arter.
Ca 3/4 av ordningens arter lever utefter tempererade och tropiska havskuster. De övriga är oceaniska eller levande i sötvatten.

Familj smörbultar
Gobiidae
Små, avlånga fiskar med proportionellt höga och stora fenor. Bukfenorna är hos flera arter förenade och fungerar som en sugskiva. Oftast 2 ryggfenor, varav den främre består av taggstrålar, den bakre av mjukstrålar. Hanar och honor oftast olikfärgade. Denna familj är den artrikaste bland marina fiskar bestående av ca 200 släkten och minst 1.500 arter. Flertalet arter hör till tropiska och subtropiska hav, men många av dem lever också i bräck- och sötvatten. Flera av de senare har koloniserat oceaniska öar, där de kan gå högt upp i bergsbäckar. Många av sötvattensarterna fortplantar sig i havet. Flera av de marina smörbultarna lever associerade med svampdjur, räkor och sjöborrar. Några arter kan tillbringa flera dygn utanför vattnet. I Europa finns 12 släkten och 38 arter. I nordiska vatten lever 9 släkten och 12 arter.

Spetsstjärtad smörbult
Lesueurigobius friesii
Kännetecken: Denna fisk skiljs förutom på färgen lättast från andra arter på den ovala och spetsigare stjärtfenan. Stjärtspolen kortare än andra ryggfenans längd. Kroppslängd upp till 13 cm.

Utbredning: Söderut längs Atlantkusten till södra Biscayabukten. Medelhavet. Anträffad i Danmark och Norge. Årsviss i Sverige.

Förekomst i Sverige: Vanlig i Gullmarsfjorden i Bohuslän. F ö är den fångad i Brofjärden, Kosterfjorden och i Strömstadsfjärden (i halsen på en torsk) samt 1 gång i Kattegatt sydöst om Anholt i aug. 1935.

Miljö: Denna art lever i regel långt utanför kusterna på mjuka dy- och sandbottnar på djupnivåer mellan 10-350 m, där den använder håligheter och gångar utgrävda av havskräftor.

Vanor: Spetsstjärtade smörbulten lever möjligen i symbios med havskräftan (Nephrops norvegicus), ty båda arterna träffas i många områden tillsammans i den senare artens gångar. Att fisken gynnas av dessa gömställen är uppenbart, men om också havskräftan har fördel av sin inhysning är oklart.

Föda: Plankton och små bottendjur.

Fortplantning: Leken äger rum under 2 olika perioder i mars-aug. Äggen uppgår till mellan 3,000-11,000 och läggs i bogångens tak, där de vaktas av hanen. Efter 2 år mäter arten ca 5 cm. Könsmogen vid 3 års ålder.

Livslängd: 11 år.