Skip to content

Välkommen till Fiskbasen.se! Vi har samlat information om mer än 280 olika fiskar i svenska vatten. Vår vision är att sprida kunskap om svenska fiskar, vattendrag och natur. Vi vill leva upp till Fiskbasen.se – Allt om svensk fisk! Förutom mängder av fiskar hittar du fiskrecept, diskussioner kring miljö och utfiskning samt samlingssidor för sportfiskare, färsk fisk och bästa fiskeställena. Välkommen till Sveriges sida om fisk!

Småvar

Småvar

Ordning plattfiskar (eller flatfiskar)
Pleuronectiformes
Alla färdigomvandlade plattfiskar har kroppen tillplattad från sidorna. ynglen har däremot sedvanlig symmetrisk fiskkroppsform med ögonen sittande på varje sida av huvudet. Larverna simmar i ”upprätt” ställning. Under de 2 första levnadsmånaderna efter kläckningen vandrar det ena ögat genom huvudet eller längs dess utsida över till andra sidan. Den gamla fisken har således ögonparet sittande på ena sidan. Samtidigt vrids huvudet så att dess ”översida” kommer på ena kroppssidan. Denna komplicerade förändring innebär en nästan total modifiering av skallben, nerver och muskler. Ögonsidan blir mörkpigmenterad och något konvex, blindsidan blir däremot vit eller ljust opigmenterad och platt. Det är i detta slutstadium av förvandlingen som bottnarna uppsöks och fisken börjar simma på sidan. De mjukstrålade rygg- och analfenorna är oftast långa och sträcker sig utmed hela kroppskanterna. Hos många arter en tagg framför analfenan. De omvandlade fiskarna saknar nästan alltid simblåsa.
Ordningen omfattar 6 familjer, ca 117 släkten och ca 538 arter.

Familj varar
Scophthalmidae
Vänstersidan är ögonsida och högersidan blindsida men individuella undantag finns. 37 släkten och ca 212 arter är utbredda i Atlanten, Indiska och Stilla oceanerna. I Europa 7 släkten och 12 arter. I Norden 6 resp 10.

Småvar
Phrynorhombus norvegicus
Kännetecken: Denna art är den minsta av svenska och nordeuropeiska plattfiskar. Vänstersidan är ögonsida. Bröstfenan är större på ögonsidan än den vita blindsidan. Den senare har sträva fjäll. Längd upp till 12,5 cm.

Förekomst i Sverige: Skagerack och Kattegatt sällsynt i Öresund.

Miljö och vanor: Arten tyr sig till klippiga bottnar mellan 10-200 m djup, oftast 25-40 m. Den kan sitta fast på och stiga längs branta bergväggar, varvid kroppen formas som en välvd sugskål.

Föda: Små kräftdjur, maskar och fiskyngel.

Fortplantning och tillväxt: Leken äger rum i april-aug. Ägg och larver är pelagiska. Äggen kläcks efter 6 dygn, då larven är 2,5-2,9 mm. Ungarna övergår till bottenliv vid 13 mm längd. Honan kan bli könsmogen vid 84 mm längd.

Annat namn: Småvarv.