Skip to content

Välkommen till Fiskbasen.se! Vi har samlat information om mer än 280 olika fiskar i svenska vatten. Vår vision är att sprida kunskap om svenska fiskar, vattendrag och natur. Vi vill leva upp till Fiskbasen.se – Allt om svensk fisk! Förutom mängder av fiskar hittar du fiskrecept, diskussioner kring miljö och utfiskning samt samlingssidor för sportfiskare, färsk fisk och bästa fiskeställena. Välkommen till Sveriges sida om fisk!

Skoläst

Skoläst

Ordning torskartade fiskar
Gadiformes
Långsträckta fiskar, vanligtvis med horisontellt långa rygg- och analfenor utmed kroppen. 7 familjer, 76 släkten och ca 414 arter, av vilka 5 lever i sötvatten.

Familj skolästfiskar
Macrouridae
Avlånga, avsmalnande djuphavsfiskar med spetsig stjärt. 2 ryggfenor, varav den bakre fortsätter ut till stjärtspetsen, där den förenas med analfenan. Oftast 1 skäggtöm på hakan. Bukfenorna sitter långt fram, på flera arter t o m framför eller rakt under bröstfenorna. En del arter har lysorgan. Ca 30 släkten med ca 260 arter är utbredda i haven från Arktis till Antarktis. I Europa 12 släkten med 18 arter. I Norden 4 resp. 4.

Skoläst
Coryphaenoides rupestris
Kännetecken: Trubbigt huvud, stora ögon, hög, långt fram sittande ryggfena och kilformad kropp är denna fisks särdrag. Längd upp till 1 m.

Utbredning: Söderut i Europa längs Atlantkusten till norra Biscaya. I Nordamerika vid Grönlands södra kuster och därifrån längs Canadas kust från Baffins land till Nord-Carolina.

Förekomst i Sverige: Skolästen är tämligen allmän i Skagerack. Den har fångats upprepade gånger vid Bohuslän, t ex utanför Strömstad, mellan Koster och Väderöarna, i Gullmaren, väster om Grisbådarna och utanför Gravarne.

Miljö: Arten uppehåller sig nära mjuka bottnar på djupvatten mellan 100-1,200 m, oftast under 400 m och ibland ned till ca 2,000 m.

Föda: Kräftdjur, särskilt nordhavsräkor, och fiskar.

Fortplantning: Leken äger rum under senhöst och förvinter i Atlanten, där larver tagits på 500-600 m djup över bottnar på 2,000-3,000 m-nivån. De pelagiska äggen uppgår till 12,000-16,000 och mäter 1,8 mm. Uppgifter finns också om lek sommartid. Fortplantningsbiologin är föga känd.

Användning: Kommersiellt fiske på denna art utövas av Ryssland. I Skagerack fångades 1983 av svenska fiskare 32 ton.

Andra namn: Storfjällig skoläst.