Skip to content

Välkommen till Fiskbasen.se! Vi har samlat information om mer än 280 olika fiskar i svenska vatten. Vår vision är att sprida kunskap om svenska fiskar, vattendrag och natur. Vi vill leva upp till Fiskbasen.se – Allt om svensk fisk! Förutom mängder av fiskar hittar du fiskrecept, diskussioner kring miljö och utfiskning samt samlingssidor för sportfiskare, färsk fisk och bästa fiskeställena. Välkommen till Sveriges sida om fisk!

Skäggtorsk

Skäggtorsk

Ordning torskartade fiskar
Gadiformes
Långsträckta fiskar, vanligtvis med horisontellt långa rygg- och analfenor utmed kroppen. 7 familjer, 76 släkten och ca 414 arter, av vilka 5 lever i sötvatten.

Familj torskfiskar
Gadidae
Flertalet arter har långsträckt, avsmalnande kroppsform och 1 skäggtöm på hakan. 1, 2 eller 3 ryggfenor, 1 eller 2 analfenor. Simblåsa. Flertalet arter lever nära bottnen. 19 släkten med ca 55 arter är utbredda i arktiska och tempererade delar av Atlanten, Stilla oceanen och Norra Ishavet. En tropisk förekomst utanför Colombia. 1 sötvattensart (laken) i norra Euroasien och Nordamerika. I Europa 18 släkten och 26 arter. I Norden 16 resp 24.

Skäggtorsk
Trisopterus luscus
Kännetecken: Relativt hög kroppsform. 3 ryggfenor 2 analfenor, vilkas baser möts. Långa spetsiga bukfenor. Lång skäggtöm. Svart eller mörkbrun fläck framför bröstfenorna. Längd och vikt upp till 45,2 cm resp 2,5 kg.

Utbredning: Söderut i Europa längs hela Atlantkusten. Utmed Afrikas västkust till mellersta Marocko. På gränsen till årsviss i Norge. Tillfällig i Danmark och Sverige.

Förekomst i Sverige: Sällsynt i Skagerack och Kattegatt, där skäggtorsken knappast torde vara årsviss. Minst 12 fynd har gjorts vid Bohuskusten, varav flertalet under perioden nov-jan. 9 av dessa fynd är från 1849-1882. Av de senaste är 2 från Vinga 27/1-1962 och 22/6-1981 samt 1 från Hållö 29/1-1973.

Miljö: Sandbottnar mellan 30-100 m, ibland ned till 300 m. Ungfiskar söker sig till stränderna och flodmynningars bräckvatten.