Skip to content

Välkommen till Fiskbasen.se! Vi har samlat information om mer än 280 olika fiskar i svenska vatten. Vår vision är att sprida kunskap om svenska fiskar, vattendrag och natur. Vi vill leva upp till Fiskbasen.se – Allt om svensk fisk! Förutom mängder av fiskar hittar du fiskrecept, diskussioner kring miljö och utfiskning samt samlingssidor för sportfiskare, färsk fisk och bästa fiskeställena. Välkommen till Sveriges sida om fisk!

Sjustrålig smörbult

Sjustrålig smörbult

Ordning abborrartade fiskar
Perciformes
En morfologiskt och även ekologiskt heterogen grupp fiskar. Några oftast gemensamma karaktärer för ordningens arter är taggiga fenstrålar, 2 ryggfenor, saknar fettfena, har simblåsa, stjärtens fenstrålar aldrig flera än 17 men oftast färre.
Denna ordning är den artrikaste bland alla vertebrater. Den omfattar 150 familjer, ca 1.367 släkten och ca 7.791 arter. Av de många familjerna är smörbultarna (Gobiidae) artrikast med minst 1.500 arter, följd av munruvare (Cichlidae) med 680 arter och läppfiskar (Labridae) med 500 arter.
Ca 3/4 av ordningens arter lever utefter tempererade och tropiska havskuster. De övriga är oceaniska eller levande i sötvatten.

Familj smörbultar
Gobiidae
Små, avlånga fiskar med proportionellt höga och stora fenor. Bukfenorna är hos flera arter förenade och fungerar som en sugskiva. Oftast 2 ryggfenor, varav den främre består av taggstrålar, den bakre av mjukstrålar. Hanar och honor oftast olikfärgade. Denna familj är den artrikaste bland marina fiskar bestående av ca 200 släkten och minst 1.500 arter. Flertalet arter hör till tropiska och subtropiska hav, men många av dem lever också i bräck- och sötvatten. Flera av de senare har koloniserat oceaniska öar, där de kan gå högt upp i bergsbäckar. Många av sötvattensarterna fortplantar sig i havet. Flera av de marina smörbultarna lever associerade med svampdjur, räkor och sjöborrar. Några arter kan tillbringa flera dygn utanför vattnet. I Europa finns 12 släkten och 38 arter. I nordiska vatten lever 9 släkten och 12 arter.

Sjustrålig smörbult
Gobiusculus flavescens
Kännetecken: En liten fisk med sju strålar i den främre ryggfenan (hos flertalet övriga, närstående arter 5-6). Ibland klarblå fläckar längs sidan. En svart fläck på sidan vid stjärtfenroten. Stjärtspolen är ungefär av andra ryggfenans längd. Hanen har en mörk fläck på sidan bakom bröstfenans ytterkant. Längd upp till 7 cm.

Utbredning: Söderut i Europa längs hela Atlantkusten och västra Medelhavet inkl Adriatiska havet.

Förekomst i Sverige: Allmän längs Väst-, Syd- och Östkusten till norra Uppland och Ålands hav samt kring Gotland.

Miljö och vanor: Denna fisk föredrar vegetationsrika stränder och håller gärna till i tångbältet samt färdas simmande i små stim till skillnad från sina bottenlevande släktingar. Vanligen uppehåller den sig på 0-5 m djup men kan vintertid gå ned till 20 m. Arten träffas också bland ålgräs och i tidvattenszonens klippgölar med brunalger.

Föda: Planktonorganismer som kräft- och blötdjurslarver samt copepoder.

Fortplantning och tillväxt: Könsmognaden infaller vid 1 års ålder, i vissa fall först vid 2 år, och vid ca 6 cm längd. Leken sker i maj-aug, varvid hanen har strålande färger. Äggen fästs på bandtång, snäckskal eller bryggpålar och vaktas av hanen, som suger sig fast bredvid dem. Larverna är pelagiska och som nykläckta 2,5 mm långa.
Detaljer om fortplantning och tillväxt är föga kända.

Livslängd: 2 år.

Andra namn: Röbug.