Skip to content

Välkommen till Fiskbasen.se! Vi har samlat information om mer än 280 olika fiskar i svenska vatten. Vår vision är att sprida kunskap om svenska fiskar, vattendrag och natur. Vi vill leva upp till Fiskbasen.se – Allt om svensk fisk! Förutom mängder av fiskar hittar du fiskrecept, diskussioner kring miljö och utfiskning samt samlingssidor för sportfiskare, färsk fisk och bästa fiskeställena. Välkommen till Sveriges sida om fisk!

Silvertorsk

Silvertorsk

Ordning torskartade fiskar
Gadiformes
Långsträckta fiskar, vanligtvis med horisontellt långa rygg- och analfenor utmed kroppen. 7 familjer, 76 släkten och ca 414 arter, av vilka 5 lever i sötvatten.

Familj torskfiskar
Gadidae
Flertalet arter har långsträckt, avsmalnande kroppsform och 1 skäggtöm på hakan. 1, 2 eller 3 ryggfenor, 1 eller 2 analfenor. Simblåsa. Flertalet arter lever nära bottnen. 19 släkten med ca 55 arter är utbredda i arktiska och tempererade delar av Atlanten, Stilla oceanen och Norra Ishavet. En tropisk förekomst utanför Colombia. 1 sötvattensart (laken) i norra Euroasien och Nordamerika. I Europa 18 släkten och 26 arter. I Norden 16 resp 24.

Silvertorsk
Gadiculus argenteus argenteus
Kännetecken: Denna art skiljs från andra torskfiskar genom det stora huvudet med uppåtriktad, nästan vertikalställd mun och enormt stora ögon. Slemfyllda gropar på huvudet. Längd upp till 17 cm, den minsta av våra torskfiskar.

Utbredning: Söderut i Europa längs hela Atlantkusten och västra Medelhavet. Utmed Afrikas västkust till Mauretanien.

Förekomst i Sverige: Silvertorsken är vanlig i Skagerack och går stundom in i de djupare fjordarna, t ex utanför Strömstad, i Kosterfjorden och Gullmaren.

Miljö: Arten är pelagisk djupvattensfisk, som ofta växlar mellan olika nivåer mellan 60-1,000 m. Vanligtvis vistas den mellan 100-300 m över mjuka bottnar.

Vanor: Bildar stora stim.

Föda: Maskar och kräftdjur samt andra bottendjur.

Fortplantning: Leken sker om vintern och våren (oftast i april) ute i Atlanten väster om Storbritannien och Norge på omkring 400 m djup. Ägg och larver är pelagiska. De förekommer oftast under 200 m-nivån. Detaljer om fortplantning och tillväxt är i stort sett okända.

Livslängd: Sällan upp till 3 år.

Andra namn: Nordlig silvertorsk är namnet på den ras (Gadiculus argenteus thori) av arten, som förekommer i norra Atlanten och i svenska farvatten.