Skip to content

Välkommen till Fiskbasen.se! Vi har samlat information om mer än 280 olika fiskar i svenska vatten. Vår vision är att sprida kunskap om svenska fiskar, vattendrag och natur. Vi vill leva upp till Fiskbasen.se – Allt om svensk fisk! Förutom mängder av fiskar hittar du fiskrecept, diskussioner kring miljö och utfiskning samt samlingssidor för sportfiskare, färsk fisk och bästa fiskeställena. Välkommen till Sveriges sida om fisk!

silverlax

Silverlax

Ordning laxartade fiskar
Salmoniformes

En heterogen grupp av fiskar bestående av 15 familjer, 90 släkten och 320 arter. I Europa endast 5 familjer, varav 1 är inplanterad.

Familj laxfiskar
Salmonidae
Kraftigt byggda fiskar med avlång, spolformad kropp. Ett gemensamt drag för alla familjens arter är en liten fettfena (ett hudveck utan fenstrålar) på bakryggen. Alla arter är antingen anadroma eller helt sötvattenlevande.
Familjens systematik är invecklad och har varit föremål för många undersökningar. Lokala varianter utbildas snabbt. Förmodligen finns flera biologiska arter än som f n är kända. Laxfiskarna har exempelvis under sin utveckling genomgått upprepade kromosonfördubblingar. Arterna finns huvudsakligen i tidigare nedisade områden på den norra hemisfären. Landisarnas fram- och tillbakaryckningar har ytterligare komplicerat evolutionsförloppet. Det är kanske omöjligt att för laxfiskarna åstadkomma en fylogenetiskt korrekt systematik.
Familjen omfattar 10 släkten och ca 68 arter, med utbredning i Europa, Asien, Afrika och Nordamerika. Inplanteringar har företagits i Sydamerika och Australien samt dessutom i stora delar av Afrika och Asien utanför det spontana förekomstområdet. I Europa finns 9 släkten och förmodligen ca 15 arter, men 8 är inplanterade.

Silverlax
Oncorhynchus kisutch
Kännetecken: I blankdräkt stålblå eller grön på ovansidan, silverfärgad på undersidan. I lekdräkt är hanen blågrön med en röd strimma längs sidan. Längd och vikt upp till 90 cm resp 15 kg; det enda i Östersjön fångade exemplaret mätte 83,5 cm.

Utbredning: Inplanterad i Europa. 1973-1974 utsattes ett större antal unga silverlaxar i floder i Frankrike. 1976-1977 anträffades flera utvuxna fiskar i Engelska kanalen och längs kusterna av Normandie och Bretagne. Senare tycks Sovjet i hemlighet ha planterat in arten i Östersjön (se nedan under Förekomst i Sverige). Det naturliga förekomstområdet utgör norra Stilla havet från Californiens och Japans kuster norrut till Ishavet och angränsande floder. Inplanterad i de stora nordamerikanska sjöarna.

Förekomst i Sverige: En individ fångades i laxnät utanför södra Gotland i feb 1984, den enda hittills kända silverlaxen i detta hav. Uppenbarligen har Sovjet ånyo trots internationella överenskommelser sin vana trogen brutit mot dem genom att egenmäktigt plantera in exotiska fiskarter i internationella havsområden.

Miljö: Pelagiskt i havet samt i floder för lek och yngre livsstadier.

Andra namn: Coho, silverside, eller silver salmon är de amerikanska namnen. Jack salmon betecknar i Alaska silverlaxar, som återvänder 1 år för tidigt till floderna.