Skip to content

Välkommen till Fiskbasen.se! Vi har samlat information om mer än 280 olika fiskar i svenska vatten. Vår vision är att sprida kunskap om svenska fiskar, vattendrag och natur. Vi vill leva upp till Fiskbasen.se – Allt om svensk fisk! Förutom mängder av fiskar hittar du fiskrecept, diskussioner kring miljö och utfiskning samt samlingssidor för sportfiskare, färsk fisk och bästa fiskeställena. Välkommen till Sveriges sida om fisk!

silverfisk

Silverfisk

Ordning guldlaxartade fiskar
Argentiniformes

En heterogen grupp av fiskar bestående av 15 familjer, 90 släkten och 320 arter. I Europa endast 5 familjer, varav 1 är inplanterad..

Familj silverfiskar
Argentinidae
Dessa silverfärgade fiskar är norsliknande och med fettfena men har mycket större ögon. Familjen består av 6 släkten med ca 55 arter och är utbredd i alla världshaven. I Europa 2 släkten och 3 arter, i Norden 1 släkte med 2 arter.

Silverfisk
Argentina sphyraena
Kännetecken: Liknar guldlaxen men är mindre, ehuru proportionellt mer långsträckt och med längre nos. Den senare är lika lång som ögats diameter (jämför guldlaxen). Längd upp till 32 cm.

Utbredning: Söderut i Europa längs hela Atlantkusten och västra Medelhavet inkl Adriatiska havet. F ö i alla oceaner.

Förekomst i Sverige: Silverfisken finns i Skagerack och går in till kusten, där den påträffas utanför Strömstad samt i Kosterfjorden och Gullmaren.

Miljö: Fria vatten och dybottnar på djup från 40 till 600 m men oftast mellan 200-400 m. Har anträffats på endast 18 m djup. Går ofta på grundare vatten om vintern än om sommaren.

Föda: Främst kräftdjur, maskar, musslor, fiskar och andra såväl bottendjur som pelagiskt levande djur.

Fortplantning: Honor med mogna ägg har i svenska vatten fångats både i juni och okt. Kring Brittiska öarna leker silverfisken i mars-juli men ibland så tidigt som i dec. Rommen och larverna är pelagiska. Könsmognad nås vid 120 mm längd för hanen och 130 mm för honan.

Livslängd: 16 år.

Användning: Köttet är utmärkt, men arten är inte föremål för särskilt fiske utan tas som bifångst. Tidigare användes fjällen, som är rika på guanin, för tillverkning av konstpärlor.