Skip to content

Välkommen till Fiskbasen.se! Vi har samlat information om mer än 280 olika fiskar i svenska vatten. Vår vision är att sprida kunskap om svenska fiskar, vattendrag och natur. Vi vill leva upp till Fiskbasen.se – Allt om svensk fisk! Förutom mängder av fiskar hittar du fiskrecept, diskussioner kring miljö och utfiskning samt samlingssidor för sportfiskare, färsk fisk och bästa fiskeställena. Välkommen till Sveriges sida om fisk!

Sandräka

Crangon crangon

Sandräkan skiljer sig i flera avseenden från övriga räkor. Kroppen är snarare tillplattad från rygg till buk än hoptryckt från sidorna, och stjärten hålles vanligen helt utsträckt. Pannhornet är mycket litet. Extremiteterna är korta och spinkiga utom de främsta »gångbenen», som är försedda med mycket kraftiga gripklor. Till färgen är den gråaktig med mörkbruna eller svarta tvärband på stjärten. Förmågan att växla färg alltefter underlaget är ännu starkare utvecklad än hos tångräkorna, och färgförändringarna kunna ske mycket hastigare. Sandräkan blir ej röd genom kokning utan bibehåller sin gråa färg.
Annat namn Hästräka.