Skip to content

Välkommen till Fiskbasen.se! Vi har samlat information om mer än 280 olika fiskar i svenska vatten. Vår vision är att sprida kunskap om svenska fiskar, vattendrag och natur. Vi vill leva upp till Fiskbasen.se – Allt om svensk fisk! Förutom mängder av fiskar hittar du fiskrecept, diskussioner kring miljö och utfiskning samt samlingssidor för sportfiskare, färsk fisk och bästa fiskeställena. Välkommen till Sveriges sida om fisk!

Sandkrypare

Sandkrypare

Ordning karpfiskar
Cypriniformes

Denna ordning är den näst artrikaste av alla fiskordningar. Den består av 6 familjer med 256 släkten och ca 2.422 arter varav flertalet lever i sydöstra Asien. I Europa finns endast 2 familjer med ca 80 arter.

Familj karpfiskar
Cyprinidae
Fiskar med varierande kroppsform, antingen långsträckta eller mer kompakta med hög, rundad rygg. endast 1 rygg- och 1 analfena. Flertalet arter ger ett silverglittrande intryck då de spritter i vattnet eller välver i ytan genom att ljuset reflekteras. Saknar tänder men är i stället försedda med 1, 2 eller 3 rader tänder i svalgbotten och en hornplatta i svaljtaket eller översta delen av matsmältningskanalen. Vidare kännetecknas familjen anatomiskt med en oftast i 2 kamrar uppdelad simblåsa, som står i förbindelse med innerörat och ger en förbättrad hörsel. Hanarna och hos vissa arter även honorna utbildar under lektiden pärlliknande vårtutskott på framförallt huvudets och framkroppens hud. Familjen finns med ca 194 släkten och ca 2.070 arter i Eurasien, Nordamerika och Afrika. Det är världens artrikaste fiskfamilj, men i Europa förekommer endast 9 släkten och ca 80 arter. Samtliga arter lever i sötvatten, men några har anpassat sig till bräckvatten, särskilt i Östersjön.

Sandkrypare
Gobio gobio
Kännetecken: En liten silverfärgad fisk med mörk rygg, en skäggtöm vid varje mungipa och nästan uppåtvända ögon. Utskjutbar mun. Längden är 13-15 cm (i utlandet 20 cm). Vikt ca 226 g. Honan blir större än hanen. Österut till Stilla havet. Söderut till Iberiska halvön, södra Frankrike, norra Italien, norra Grekland, norra Turkiet och Georgien samt vidare till Kina.

Förekomst i Sverige: Sandkryparen finns endast i sydligaste Sverige, där den i Skåne förekommer i Västersjön, Rönneån, Saxån, Finjasjön, Helgeån, Kristianstadtraktens åar, västra Vram och Årup; i Blekinge i Mörrumsån och Gallån; Småland i Åsnen, Helgasjön, Mörrumsån, Stråkån vid Dansjön och i Stråken vid Tranemaden samt i Halland i Nissan vid Halmstad.

Miljö flyttning och vanor: Sandkryparen uppehåller sig på sand- och stenbottnar på ringa djup i helst klara sjöar och åar samt floder med snabbt rinnande vatten. Även sjöarnas bränningszon och bräckvatten. Om dagen brukar den ligga orörlig, nattetid är den aktiv. Sommartid brukar den stimvis vistas på djup mellan 0,5 och 1 m men går på vintern djupare ned. Utländska sandkrypare har observerats vandra från sjöar till floder för att leka och sedan tillbaka igen.

Föda: Vatteninsekter och andra små bottenlevande djur samt ruttnande växt- och djurorganismer.

Fortplantning och tillväxt: Leken försiggår i maj-juni (möjligen även i juli) på några cm djup. Hanen har lekvårtor. Honan lägger periodvis om natten med några få i taget 1.000-5.000 förhållandevis stora ägg (1,5 mm) som i klumpar fästs på stenar och växter. Utomlands har de kläckts efter 7-30 dygn beroende på temperaturen. Den första tiden är ungarna kvar på födelseplatsen. Arten blir könsmogen efter 2-3 år.

Livslängd: 8 år.

Användning: Sandkryparen är utan ekonomisk betydelse. Den lär utan svårighet nappa på krok, betad med mask eller insekt.

Andra namn: Slätning, slätting och stensugare.