Skip to content

Välkommen till Fiskbasen.se! Vi har samlat information om mer än 280 olika fiskar i svenska vatten. Vår vision är att sprida kunskap om svenska fiskar, vattendrag och natur. Vi vill leva upp till Fiskbasen.se – Allt om svensk fisk! Förutom mängder av fiskar hittar du fiskrecept, diskussioner kring miljö och utfiskning samt samlingssidor för sportfiskare, färsk fisk och bästa fiskeställena. Välkommen till Sveriges sida om fisk!

Ringnotsfiske

Ringnoten är till formen ett mycket långt nät, försett med flöten upptill och blytyngder nertill. Dessutom finns i nederkant ringar, genom vilka en wire löper.

När ett fiskstim lokaliserats, vanligen sillmakrill eller skarpsill, sätts noten ut i en cirkel omkring stimmet. Genom att dra in wiren som löper genom ringarna snörper man (därav namnet snörpvad) ihop ringnoten runt stimmet. När redskapet sedan tagits in till båtsidan pumpas eller håvas fångsten ombord. Ringnoten är ett mycket effektivt redskap med möjlighet att ta stora fångster – ända upp till 1,000 ton eller mer i ett enda ”kast”.

Av de allra största ringnotarna finns bara ett fåtal kvar i det svenska fisket. Däremot användes betydligt flera mindre snörpvadar i höstens och vinterns sill– och skarpsillfiske nära kusten och inne i fjordarna.

De största ringnotarna kan vara 700-800 meter långa och mellan 100 och 200 meter djupa.

Bild och text av Björn Beckman, Sveriges Fiskares Riksförbund.