Skip to content

Välkommen till Fiskbasen.se! Vi har samlat information om mer än 280 olika fiskar i svenska vatten. Vår vision är att sprida kunskap om svenska fiskar, vattendrag och natur. Vi vill leva upp till Fiskbasen.se – Allt om svensk fisk! Förutom mängder av fiskar hittar du fiskrecept, diskussioner kring miljö och utfiskning samt samlingssidor för sportfiskare, färsk fisk och bästa fiskeställena. Välkommen till Sveriges sida om fisk!

Rävhaj

Rävhaj

Ordning håbrandsartade hajar
Lamniformes
2 arter av denna ordning utgör världens största fiskar. Flertalet arter har 2 ryggfenor utan taggar. 5 gälspringor. 7 familjer med ca 65 släkten och 239 arter levande i tempererade och tropiska hav. I Europa 4 familjer.

Familj jättehajar
Alopiidae
Flertalet hithörande arter har spetsig nos och den bakre ryggfenan mycket mindre än den främre, ofta bestående av nästan bara ett litet hudutskott. Familjens arter är mycket snabba simmare, och det torde vara av denna anledning som bland hajarna endast lamniderna har högre kroppstemperatur än omgivningens. Kraftig stjärtfena, särskilt dess övre flik. 6 släkten med ca 10 arter varav 5 släkten och lika många arter anträffas i Europa. I Norden 4 resp 4.

Rävhaj
Alopias vulpinus
Kännetecken: Stjärtfenans väldiga överflik utgör hälften av kroppslängden. Den bakre ryggfenan så liten att den knappast syns i vattnet. Färgen på översidan varierar från svart via blågrå till brun. Längd vanligtvis 3-4 m men kan nå 6 m. Vikt upp till ca 500 kg.

Utbredning: Söderut längs Europas Atlantkust och Medelhavet. F ö tempererade och tropiska hav. Oregelbunden i Norden, där arten anträffats vid Danmark (minst 28 fynd, varav 1 i Öresund; flertalet i juli-sept), Norge och Sverige.

Förekomst i Sverige: Sällsynt i Skagerack, där denna haj inte uppträder årsvisst. Arten har i Bohuslän fångats nära Smögen 2/7-1827, i Gullmaren 3/11-1927 och minst 2 tillfällen vid Käringön i aug 1940.

Miljö: Pelagisk längs kuster och långt ut till havs. Uppehåller sig ofta i vattenytan.

Flyttning: Uppenbarligen är denna haj vagabonderande i haven. Europas kuster, särskilt väster om Brittiska öarna, besöks av rävhajen sommar och höst.

Vanor: Lever oftast enstaka ibland parvis men kan samlas i grupper för gemensamt fiske av stimfiskar, vilka med slag av den långa stjärtfenan i vattenytan drivs samman i täta koncentrationer, varefter de attackeras. Inga uppgifter finns att denna haj någonsin anfallit människor.

Föda: Stimlevande fiskar som makrill, näbbgädda och sill samt bläckfiskar.

Fortplantning: Könsmognad nås när arten är ca 4 m lång. Den föder sommartid 2-4 levande ungar som är 1,2-1,5 m långa och redan vid födseln är försedda med den långa, övre stjärtfliken. Övriga detaljer inte kända.

Användning: Köttet är utmärkt men rävhajen är inte föremål för yrkesfångst. Däremot är den en uppskattad sportfisk.