Skip to content

Välkommen till Fiskbasen.se! Vi har samlat information om mer än 280 olika fiskar i svenska vatten. Vår vision är att sprida kunskap om svenska fiskar, vattendrag och natur. Vi vill leva upp till Fiskbasen.se – Allt om svensk fisk! Förutom mängder av fiskar hittar du fiskrecept, diskussioner kring miljö och utfiskning samt samlingssidor för sportfiskare, färsk fisk och bästa fiskeställena. Välkommen till Sveriges sida om fisk!

Pärlemorfisk

Pärlemorfisk

Ordning drakartade fiskar
Stomiiformes
Denna art av Nelson (1984) föreslagna ordning omfattar ljusproducerande arter med fotoforer. Den består av 9 familjer, 53 släkten och ca 248 arter.

Familj pärlemorfiskar
Sternoptychidae
Små djuphavsfiskar med hög och från sidorna starkt sammanpressad kroppsform. Bukfenorna sitter lågt på kroppen. Tagg eller taggar framför ryggfenan. Munnen nästan vertikal. Lysorgan på buken. 10 släkten med 41 arter är utbredda i alla 3 världshaven. I Europa 2 släkten och 4 arter.

Pärlemorfisk

Argyropelecus olfersii

Kännetecken: Denna 8-12 cm långa fisk har hög, liksom till en tunn skiva sammanpressad kropp och stora upprättstående ögon. Längs bukens båda sidor sitter grupper av lysorgan. 1 dubbelspetsad tagg framför varje bukfena.

Utbredning: Söderut i östra Atlanten till jämnhöjd med Gibraltar. I södra Atlanten och Stilla oceanen mellan i stort sett 35° och 55° s br. Tillfälligt anträffad vid Danmark (minst 6 fynd) Norge (minst 69 fynd) och Sverige.

Förekomst i Sverige: Av Golfströmmen förs pärlemorfisken stundom till Skandinaviens kuster. I svenska farvatten har den anträffats på ca 240 m djup väster om Kosteröarna, Bohuslän, den 30/4-1947. Vintern 1959-1960 inträffade en invasion av denna fisk i Skagerack, där den erhölls med 17 ex under perioden 29/12-31/5.

Miljö: Fritt vatten i djupbassänger på om dagen 150-700 m djup, om natten 75-100 m; undantagsvis vid vattenytan. Kan gå ned till 1,800 m.

Föda: Småfiskar.

Fortplantning: Honan producerar ca 1,000 ägg, som är 0,5 mm i genomskärning. Detaljer inte kända.

Andra namn: Olfers silveryxa, Olfers plattfisk och Olferska plattfisken.