Skip to content

Välkommen till Fiskbasen.se! Vi har samlat information om mer än 280 olika fiskar i svenska vatten. Vår vision är att sprida kunskap om svenska fiskar, vattendrag och natur. Vi vill leva upp till Fiskbasen.se – Allt om svensk fisk! Förutom mängder av fiskar hittar du fiskrecept, diskussioner kring miljö och utfiskning samt samlingssidor för sportfiskare, färsk fisk och bästa fiskeställena. Välkommen till Sveriges sida om fisk!

Paddtorsk

Paddtorsk

Ordning torskartade fiskar
Gadiformes
Långsträckta fiskar, vanligtvis med horisontellt långa rygg- och analfenor utmed kroppen. 7 familjer, 76 släkten och ca 414 arter, av vilka 5 lever i sötvatten.

Familj torskfiskar
Ranicipitidae
Flertalet arter har långsträckt, avsmalnande kroppsform och 1 skäggtöm på hakan. 1, 2 eller 3 ryggfenor, 1 eller 2 analfenor. Simblåsa. Flertalet arter lever nära bottnen. 19 släkten med ca 55 arter är utbredda i arktiska och tempererade delar av Atlanten, Stilla oceanen och Norra Ishavet. En tropisk förekomst utanför Colombia. 1 sötvattensart (laken) i norra Euroasien och Nordamerika. I Europa 18 släkten och 26 arter. I Norden 16 resp 24.

Paddtorsk
Raniceps raninus
Kännetecken: En grodyngelliknande blå- eller brunsvart fisk med vita mun- och gälhålor, som ej kan förväxlas med någon annan svensk art. Längd upp till 30 cm, vikt 0,4 kg.

Utbredning: Söderut till nordligaste Biscaya.

Förekomst i Sverige: Paddtorsken finns i Skagerack, Kattegatt, Öresund och sydvästra Östersjön.

Miljö: Arten lever enstaka bland tång på grunt vatten på 10-20 m djup med helst stenig botten men kan också uppträda djupare ned (ca 100 m) eller på sand- och lerbotten.

Vanor: Gömmer sig gärna intill eller under stenar och bryggor.

Föda: Sjöstjärnor och andra tagghudingar, kräftdjur, mollusker, maskar och små fiskar.

Fortplantning och tillväxt: Leken äger rum i maj-sept på djupt vatten nära stränderna. Såväl de svarta äggen som larverna är pelagiska. Vid kläckningen är larverna 2,5 mm, och de omvandlas vid 10 mm. På senhösten är ungarna 17-20 mm, då de uppsöker kustbottnar.

Andra namn: Havspadda, paddål, hulekolja, bläckfisk, smed och matfar.