Skip to content

Välkommen till Fiskbasen.se! Vi har samlat information om mer än 280 olika fiskar i svenska vatten. Vår vision är att sprida kunskap om svenska fiskar, vattendrag och natur. Vi vill leva upp till Fiskbasen.se – Allt om svensk fisk! Förutom mängder av fiskar hittar du fiskrecept, diskussioner kring miljö och utfiskning samt samlingssidor för sportfiskare, färsk fisk och bästa fiskeställena. Välkommen till Sveriges sida om fisk!

Oxögonfisk

Oxögonfisk

Ordning abborrartade fiskar
Perciformes
En morfologiskt och även ekologiskt heterogen grupp fiskar. Några oftast gemensamma karaktärer för ordningens arter är taggiga fenstrålar, 2 ryggfenor, saknar fettfena, har simblåsa, stjärtens fenstrålar aldrig flera än 17 men oftast färre.
Denna ordning är den artrikaste bland alla vertebrater. Den omfattar 150 familjer, ca 1.367 släkten och ca 7.791 arter. Av de många familjerna är smörbultarna (Gobiidae) artrikast med minst 1.500 arter, följd av munruvare (Cichlidae) med 680 arter och läppfiskar (Labridae) med 500 arter.
Ca 3/4 av ordningens arter lever utefter tempererade och tropiska havskuster. De övriga är oceaniska eller levande i sötvatten.

Familj havsrudor
Sparidae
Fiskar med hög, från sidorna sammantryckt kropp ehuru långsträcktare än havsbraxarna. Den enda ryggfenan löper längs större delen av ryggen och dess främre del består av taggstrålar. Analfenans 3 främre strålar är taggiga. Familjen omfattar 29 släkten med 100 arter. Flertalet är tropiska och utbredda i Atlanten, Indiska och Stilla oceanerna. Några få arter lever i bräckvatten. Längs Europa 9 släkten och 21 arter, varav 4 resp 6 anträffats i nordiska vatten.

Oxögonfisk
Boops boops
Kännetecken: Långsträcktare kroppsform än havsruda och rödbraxen. Huvudet och ryggen är gröngula, de gråvita sidorna har längsgående gula ränder, rygg-, buk- och analfenorna gula, bröstfenorna grågula och stjärtfenan grön. Längd upp till 38 cm.

Utbredning: Söderut i Europa längs hela Atlantkusten, Medelhavet och Svarta havet. Azorerna. Utmed Afrikas västkust till Sydvästafrika. Madeira. Anträffad i Danmark (minst 10 fynd, varav 1 i sydvästra Östersjön), Norge (3 fynd) och i Sverige.

Förekomst i Sverige: Oregelbundet fångad flera gånger i Skagerack och Kattegatt, sydligast i Skälderviken, Skåne, där det första svenska fyndet gjordes 10.9 1931. Sedan dess har arten anträffats 10 gånger i Svenska vatten av Kattegatt och Skagerack samt intill Västkusten. Flertalet fynd faller inom perioden sept-dec. Senaste fångsten gjordes i Gullmaren 31.10 1977. Ej årsviss.

Miljö: Sand- och klippstränder ned till ca 150 m djup.

Annat namn: Boga.